JESAJA

KAPITEL 56

Gud välkomnar alla

1 Så säger Herren:

Stå upp för rättvisa och handla rättfärdigt!

För min frälsning kommer snart

och min rättfärdighet uppenbaras.

2 Salig är den man som gör detta,

den människoson som håller fast vid följande:

håller sabbaten utan att vanhelga den,

och undviker att göra ont.

3 Främlingens son som sluter sig till Jahve

ska inte säga:

”Jahve kommer att utesluta mig från sitt folk.”

Eunucken ska inte säga:

”Se, jag är bara ett torrt träd.”

4 För så säger Herren:

Eunucker som iakttar mina sabbater,

som väljer min vilja

och håller fast vid mitt förbund,

5 dem ska jag i mitt hus och på mina murar

ge en minnestavla och ett namn.

Det är bättre än söner och döttrar.

Jag ger dem ett evigt och outplånligt namn.

6 Främlingar som sluter sig till Jahve

och vill tjäna honom

och älska Jahves namn och vara hans tjänare,

– alla som iakttar sabbaten

utan att vanhelga den

och håller fast vid mitt förbund –

7 dem ska jag föra till mitt heliga berg.

Jag ska glädja dem i mitt bönehus.

Deras brännoffer och slaktoffer

ska tas emot på mitt altare.

För mitt hus ska kallas ett bönehus

för alla folk.

8 Så säger Herren Jahve,

som samlar Israels fördrivna:

Jag ska samla fler till honom än de redan samlade.

Israels blinda ledare

9 Alla djur på marken och i skogen, kom och ät!

10 Alla hans väktare är blinda och okunniga.

Alla är de stumma hundar oförmögna att skälla.

De dåsar och drömmer, älskar att sova.

11 De är glupska omättliga hundar.

De är herdar utan omdöme.

Alla utan undantag går sin egen väg

och vänder sig till mammon.

12 ”Kom, jag hämtar vin!

Vi super ner oss med starka varor!

Och i morgon blir det som i dag,

fast hejdlöst värre!”

Nästa

Föregående

56:7. mitt hus ska kallas ett bönehus. Citeras av Jesus, Matt 21:13.

© Ragnar Blomfelt