JESAJA

KAPITEL 54

Sions upprättelse

1 Jubla, du barnlösa som inte födde!

Jubla i högan sky, du som aldrig haft värkar!

För hon som är övergiven 

får fler söner än hon som är gift, säger Herren.

2 Vidga platsen för ditt tält.

Spänn ut tältdukarna under vilket du bor

och håll inte igen.

Förläng tältlinorna och slå fast pluggarna.

3 För du ska breda ut dig till höger och vänster.

Din ätt ska ta länder i besittning

och befolka ödelagda städer.

4 Var inte rädd, du ska inte bli till skam.

Känn dig inte förnedrad, du ska inte bli vanärad.

Du ska glömma din ungdoms skam,

och ej minnas mer din änketids förakt.

5 För din Skapare är din man,

härskarornas Jahve är hans namn.

Israels Helige är din Återlösare.

Han kallas hela jordens Gud.

6 Du är som en övergiven hustru med sårat hjärta,

som en förkastad ungdomshustru.

Men Herren kallar på dig, säger din Gud.

7 Ett kort ögonblick övergav jag dig,

men i stor barmhärtighet tar jag dig tillbaka.

8 När min vrede flödade

dolde jag mitt ansikte för dig ett ögonblick.

Men med evig kärlek

ska jag förbarma mig över dig,

säger Herren din Återlösare.

9 Detta är för mig som på Noas tid.

Liksom jag lovade

att Noas vatten aldrig mer skulle täcka jorden,

så lovar jag nu

att inte bli vred på dig eller bestraffa dig.

10 Bergen kan rubbas och höjderna skaka.

Men min kärlek ska inte rubbas från dig,

mitt fredsförbund ska ej skaka.

Det säger Herren din förbarmare.

11 Du utsatta och stormdrabbade,

som ingen tröstar.

Se, jag sätter dina stenar med spetsglans

och lägger din grund med safirer.

12 Jag gör dina tinnar av rubiner,

dina portar av kristall

och din stadsmur av ädelstenar.

13 Alla dina söner ska undervisas av Herren,

och deras fred ska vara stor.

14 Din grund ska vara rättfärdighet.

Du ska vara långt från förtryck,

så du behöver inte vara rädd.

Terrorn är i fjärran

och ska aldrig komma dig nära.

15 Om någon angriper dig

så går det om intet på grund av mig.

Den som angriper dig ska besegras av dig.

16 Lyssna!

Jag skapar smeden som blåser på kolelden

och formar ett vapen för sitt ändamål.

Och jag skapar fördärvaren till att förstöra.

17 Varje vapen som smids mot dig

ska vara utan framgång.

Varje tunga som angriper dig i rätten 

ska du fördöma.

Detta är arvet som Herrens tjänare får.

Och deras rättfärdighet är från mig, säger Herren.

Nästa

Föregående

54:1. Citeras i Gal 4:27.

54:11-12. Jfr det himmelska Jerusalem, Upp 21:10-21.

54:13. Citeras i Joh 6:45.

© Ragnar Blomfelt