KAPITEL 53

1 Vem trodde vårt budskap?

För vem uppenbarades Herrens styrka?

2 Han växte upp inför Gud som en späd planta,

som ett rotskott ur torr mark.

Han var varken attraktiv eller majestätisk.

När vi såg honom var det inget i hans yttre som tilltalade oss.

3 Han var föraktad och övergiven av människor,

en plågad man och förtrogen med sjukdom.

Han var ingen folk tittade på.

Han var föraktad och ingen vi brydde oss om.

4 Sannerligen, han tog våra sjukdomar och bar våra plågor.

Men vi såg honom som straffad, slagen av Gud och pinad.

5 Han blev genomborrad på grund av våra överträdelser,

krossad på grund av våra synder.

Straffet lades på honom och vi fick fred.

Och genom hans sår är vi helade.

6 Alla gick vi vilse som får, var och en tog sin egen väg.

Men all vår synd lade Herren på honom.

7 Han blev misshandlad och plågad.

Men han öppnade inte munnen.

Han var lik ett lamm som förs till slakt.

Lik ett får som tiger inför fårklipparna,

så öppnade han inte munnen.

8 Efter fängelse och dom fördes han bort.

Men vem i hans tid tänkte på att han rycktes bort

från de levandes land på grund av mitt folks överträdelser?

9 Han gavs en grav bland kriminella,

men hamnade hos en välbärgad vid sin död,

eftersom han inte hade brukat våld

och det inte fanns svek i hans mun.

10 Det var Herrens vilja att slå honom hårt.

När du gör hans liv till ett skuldoffer,

ska han se efterkommande och leva länge.

Och genom hans hand ska Herrens vilja ha framgång.

11 Efter sin ångest ska han se och bli tillfreds.

Genom sin kunskap

ska min rättfärdige tjänare rättfärdiga de många.

För han bär deras skulder.

12 Därför ger jag honom del med de många,

och de mäktiga ska han få som byte,

för han tömde ut sitt liv till döden

och blev räknad bland förbrytare.

Ändå bar han de mångas synd och medlade för förbrytarna.

Nästa

Föregående

53:7. Jfr Apg 8:32-35, 1 Petr 2:21-25.

© Ragnar Blomfelt