JESAJA

KAPITEL 52

Sion ska friköpas

1 Vakna, vakna, Sion, klä dig i din styrka!

Jerusalem, du heliga stad, klä dig i din vackra skrud!

För aldrig mer ska en oomskuren eller oren komma in i dig.

2 Jerusalem, skaka av dig stoftet,

res dig och sitt på din tron!

Sion, du fångna dotter, lös bojorna kring din hals!

3 För så säger Herren: Ni blev sålda utan betalning, och utan pengar ska ni friköpas. 4 Så säger Herren Jahve: Först drog mitt folk ner till Egypten och bodde där som främlingar. Därefter förtryckte Assur dem utan orsak. 5 Vad har jag nu här? säger Herren. Mitt folk har förts bort utan skäl. Deras härskare skränar, säger Jahve, och mitt namn föraktas oavbrutet. 6 Därför ska mitt folk känna mitt namn. Därför ska de på den dagen förstå att jag är den som säger: ’Se, här är jag!’

Goda nyheter

7 Hur vackra är inte budbärarens steg över bergen!

Han som förkunnar fred och frambär goda nyheter

och förkunnar frälsning och säger till Sion:

”Din Gud regerar!”

8 Lyssna!

Dina väktare jublar i högan sky tillsammans.

För med egna ögon ser de

att Herren återvänder till Sion.

9 Brist ut i jubel tillsammans,

ni Jerusalems ruiner!

För Herren tröstar sitt folk,

han friköper Jerusalem.

10 Herren har blottlagt sin heliga arm

inför ögonen på alla folkslag.

Hela jorden ska se vår Guds frälsning.

11 Bort, bort! Gå ut därifrån!

Vidrör inget orent!

Gå ut från henne, rena er,

ni som bär Herrens kärl!

12 Ni ska inte snabbt och panikartat ge er av.

För Jahve går framför er,

Israels Gud håller er samlade.

Herrens lidande tjänare – Messias

13 Lyssna! Min tjänare ska handla vist.

Han ska bli upphöjd, hög och mäktig.

14 Liksom många förfärades över honom –

hans utseende var så vanställt

att han inte liknade en man,

hans gestalt var olik en människa –

15 så ska han få många folk att förundras.

Kungar ska bli stumma inför honom,

för de ska se vad ingen berättat

och de ska förstå vad de aldrig hört.

Nästa

Föregående

52:7. Citeras i Rom 10:15.

52:11. Citeras i 2 Kor 6:17.

52:13-53:12. I detta avsnitt är tjänaren Messias, Kristus. (Så även i 42:1-9, 49:1-13, 50:4-9.) 

52:15. Citeras i Rom 15:21.

© Ragnar Blomfelt