KAPITEL 50

Israels synder

1 Så säger Herren:

Var är er mors skilsmässobrev

som jag sände bort henne med?

Eller till vilken av mina långivare har jag sålt er?

Lyssna! Det var för era synder ni blev sålda.

Det var för era brott som jag sände bort er mor.

2 Varför fanns ingen man där när jag kom?

Varför svarade ingen när jag ropade?

Är jag oförmögen att friköpa er?

Saknar jag kraft att rädda?

Lyssna! Jag ryter, och havet torrläggs

och floder blir ökenmark.

Fiskarna ruttnar av vattenbrist och alla dör de av törst.

3 Jag klär himlen i mörker och sveper den i sorgdräkt.

Tjänarens lydnad

4 Herren Jahve har gett mig en lärjunges tunga, 

så att jag kan uppliva den trötte.

Han väcker mig varje morgon. 

Han väcker mitt öra att lyssna likt en lärjunge.

5 Herren Jahve har öppnat mitt öra.

Jag var inte trotsig eller drog mig undan.

6 Jag höll fram ryggen åt dem som slog

och kinderna åt dem som rev av mig skägget.

Jag dolde inte ansiktet för hån och spott.

7 Herren Jahve hjälper mig,

därför blir jag inte vanärad,

därför gör jag ansiktet hårt som flinta.

Jag vet att jag inte blir till skam.

8 Han som frikänner mig är nära.

Vem anklagar mig? Låt oss konfronteras.

Vem är min motståndare? Låt honom möta mig.

9 Herren Jahve hjälper mig!

Vem fördömer mig?

De ska bli som utslitna kläder! Mal ska sluka dem.

10 Vem bland er fruktar Herren och lyder hans tjänares röst?

Vem bland er vandrar i mörker utan minsta ljus?

Låt honom förtrösta på Jahves namn och lita på sin Gud.

11 Alla ni som tänder en eld och rustar er med brinnande facklor!

Gå i ljuset från er eld och de facklor ni tänt!

Detta är vad ni får av min hand: ni ska ligga i plågor.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt