JESAJA

KAPITEL 50

Israels synder

1 Så säger Herren:

Var är er mors skilsmässobrev

som jag sände bort henne med?

Eller till vilken av mina långivare har jag sålt er?

Lyssna! Det var för era synder ni blev sålda.

Det var för era brott som jag sände bort er mor.

2 Varför fanns ingen man där när jag kom?

Varför svarade ingen när jag ropade?

Är jag oförmögen att friköpa er?

Saknar jag kraft att rädda?

Lyssna! Jag ryter, och havet torrläggs

och floder blir ökenmark.

Fiskarna ruttnar av vattenbrist

och alla dör de av törst.

3 Jag klär himlen i mörker

och sveper den i sorgdräkt.

Tjänarens lydnad

4 Herren Jahve har gett mig en lärjunges tunga, 

så att jag kan uppliva den trötte.

Han väcker mig varje morgon. 

Han väcker mitt öra

så jag kan lyssna likt en lärjunge.

5 Herren Jahve har öppnat mitt öra.

Jag var inte trotsig eller drog mig undan.

6 Jag höll fram ryggen åt dem som slog

och kinderna åt dem som rev av mig skägget.

Jag dolde inte ansiktet för hån och spott.

7 Herren Jahve hjälper mig,

därför blir jag inte vanärad,

därför gör jag ansiktet hårt som flinta.

Jag vet att jag inte blir till skam.

8 Han som frikänner mig är nära.

Vem anklagar mig? Låt oss konfronteras.

Vem är min motståndare? Låt honom möta mig.

9 Herren Jahve hjälper mig!

Vem fördömer mig?

De ska bli som utslitna kläder!

Mal ska sluka dem.

10 Vem bland er fruktar Herren

och lyder hans tjänares röst?

Vem bland er vandrar i mörker

utan minsta ljus?

Låt honom förtrösta på Jahves namn

och lita på sin Gud.

11 Alla ni som tänder en eld

och rustar er med brinnande facklor!

Gå i ljuset från er eld och de facklor ni tänt!

Detta är vad ni får av min hand: ni ska ligga i plågor.

Nästa

Föregående

50:4-9. I detta avsnitt är tjänaren Messias, Kristus. (Så även i 42:1-9, 49:1-13, 52:13-53:12.)

50:6. Jfr Matt 26:67-68.

© Ragnar Blomfelt