JESAJA

KAPITEL 48

Ett trotsigt Israel

1 Lyssna på detta, Jakobs ätt,

ni som bär namnet Israel

och härstammar från Judas källa,

ni som svär vid Jahves namn

och talar om Israels Gud.

Men ni gör det inte i sanning och rättfärdighet.

2 Ändå kallar de sig efter den heliga staden

och stöder sig på Israels Gud,

vars namn är Jahve, som är över härskarorna.

3 Det som inträffat kungjorde jag för längesen.

Jag talade om det förutsagda och lät er höra om det.

Plötsligt gick jag till handling och det inträffade.

4 För jag vet att du är trotsig.

Din nacke är av järn och din panna av koppar.

5 Därför kungjorde jag det för längesen.

Jag berättade för dig innan det inträffade,

så att du inte skulle säga:

”Min avgud har gjort det.

Min skurna och gjutna gudabild har befallt det.”

6 Du har fått höra. Se nu på allt!

Vill du kungöra?

Nu ska du få höra något nytt,

dolda ting du är ovetande om.

7 De har skapats nu, inte förr.

Först i dag har du fått höra om dem,

så att du inte skulle säga:

”Det visste jag redan!”

8 Du hörde inte, du visste inte,

du har länge haft stängda öron.

Jag visste hur falsk du är.

Från moderlivet har du kallats syndare.

9 Men för mitt namns skull

håller jag tillbaka min vrede,

för min äras skull tyglar jag mig

så att du inte blir utplånad.

10 Lyssna, jag har förfinat dig, men inte som silver.

Jag har prövat dig i lidandets ugn.

11 Endast för min egen skull handlar jag!

För varför skulle mitt namn bli vanärat?

Jag ger inte min ära åt någon annan.

Israel ska friges genom Koresh

12 Lyssna på mig, Jakob, du Israel som jag kallat.

Jag Är.

Jag är den förste, jag är också den siste.

13 Min hand har grundlagt jorden,

min högra hand har sträckt ut rymden.

Jag kallade på dem, då stod de där.

14 Samlas nu alla och lyssna!

Vem bland dem har förutsagt detta?

Herren älskar Koresh.

Han ska utföra Guds vilja mot Babel,

hans arm ska vara mot kaldeerna.

15 Jag, jag har talat och kallat honom.

Jag har sänt honom och hans uppdrag ska lyckas.

16 Kom till mig och lyssna:

Jag har från begynnelsen talat helt öppet.

Från att det inträffade var jag där.

Och nu har Herren Jahve sänt mig och sin Ande.

17 Så säger Herren din Återlösare, Israels Helige:

Jag är Jahve din Gud, 

som lär dig vad som är bäst för dig

och leder dig på vägen du ska vandra.

18 Om du ändå ville lyssna på mina bud!

Då skulle din välfärd bli som en flod

och din rättfärdighet som havets vågor.

19 Din ätt skulle bli som sanden,

din livsfrukt som sandkorn.

Deras namn skulle aldrig utraderas

eller elimineras hos mig.

20 Lämna Babel! Fly från kaldeerna!

Kungör det med glädjerop,

berätta och låt det höras över hela jorden:

”Herren har befriat sin tjänare Jakob!”

21 De törstade inte när han förde dem genom öknarna.

Han gjorde så att vatten flödade ur klippan åt dem.

Han klöv klippan så att vatten vällde fram.

22 Det finns ingen fred för de onda, säger Herren.

Nästa

Föregående

48:14. Herren älskar Koresh. Bland annat eftersom han trodde på Jahve (Esra 1:2), anropade Jahves namn (Jes 44:25), var ”smord” av Herren (Jes 45:1), och var Herrens ”herde” som genomförde Herrens vilja (Jes 44:28).

© Ragnar Blomfelt