JESAJA

KAPITEL 43

Israels Frälsare

1 Och nu, så säger Herren, som skapat dig, Jakob,

som format dig, Israel: ”Var inte rädd!

Jag har befriat dig, jag har kallat dig vid namn, du tillhör mig.

2 Går du genom vatten är jag med dig,

floderna ska inte dränka dig.

Går du genom eld ska du inte bli svedd,

lågan ska inte bränna dig.

3 För jag är Jahve din Gud,

Israels Helige, din Frälsare.

Jag ger Egypten till lösen för dig,

Kush och Seba i ditt ställe.

4 Du är dyrbar och högaktad i mina ögon,

och jag älskar dig.

Därför ger jag människor i ditt ställe

och folkslag för ditt liv.

5 Var inte rädd, för jag är med dig.

Jag hämtar din ätt från öster

och samlar dig från väster.

6 Jag säger till norr: Ge mig dem!

och till södern: Låt dem gå!

För hit mina söner från fjärran,

mina döttrar från jordens ände,

7 alla som kallats genom mitt namn,

dem jag skapat till min ära, dem jag format och gjort.”

8 För ut folket som är blint fastän det har ögon,

som är dövt fastän det har öron.

9 Låt alla länder och folkslag samlas och mötas.

Vem bland dem förkunnade detta?

Vem förutsa åt oss det som skett?

Låt dem föra fram sina vittnen som ger dem rätt. 

Låt dem lyssna och övertygas.

10 Ni är mina vittnen, säger Herren.

Ni är min utvalde tjänare.

Detta för att ni ska känna mig 

och tro på mig och förstå att Jag Är.

Före mig har ingen gud formats,

efter mig ska ingen komma.

11 Jag! Jag är Jahve.

Det finns ingen annan Frälsare.

12 Det var jag som förutsa, frälste och förkunnade,

och inte någon främmande gud bland er.

Ni är mina vittnen, säger Jahve, och jag är Gud.

13 Jag Är, från begynnelsen.

Ingen kan rädda ur min hand.

Jag verkar, och vem kan förhindra?

14 Så säger Herren, er befriare, Israels Helige:

För er skull sänder jag en armé mot Babel

och för dem ner som flyktingar,

även kaldeerna på de skepp som är deras lycka.

15 Jag är Jahve, er Helige, Israels skapare, er kung.

16 Så säger Herren, som gjorde en väg genom havet,

en stig genom väldiga vatten,

17 som förde vagnar och hästar 

och en mäktig krigshär dit ut.

Där ligger de för alltid.

De är utplånade som en släckt veke.

18 Glöm det som hänt, tänk inte på vad som varit.

19 Se, jag gör något nytt.

Det spirar redan. Märker ni inte?

Jag gör en väg i ödemarken, floder i öknen.

20 Markens djur ska ära mig, schakaler och strutsar.

För jag ger vatten till öknen, floder till ödemarken,

så mitt utvalda folk kan dricka.

21 Det folk jag format åt mig ska sjunga mitt lov.

22 Men du har inte kallat på mig, Jakob.

Istället har du tröttnat på mig, Israel.

23 Du kom inte till mig med brännofferfår

eller ärade mig med slaktoffer.

Jag betungade dig inte med matoffer

eller slet ut dig med rökelse.

24 Du köpte inte kalmus åt mig

eller mättade mig med slaktoffers fett.

Istället betungade du mig med dina synder

och slet ut mig med dina illgärningar.

25 Jag! Jag är den som utplånar

dina lagbrott för min egen skull.

Och jag minns ej dina synder.

26 Påminn mig, låt oss processa,

försvara dig och visa att du har rätt.

27 Din stamfar syndade och dina talesmän trotsade mig.

28 Därför ska jag vanära helgedomens ledare,

och överge Jakob till förintelse och Israel till hån.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt