JESAJA

KAPITEL 32

Ett rättfärdigt rike

1 Lyssna, en kung ska regera rättfärdigt,

furstar ska styra rättvist.

2 En man ska vara som värn mot stormen,

som skydd mot slagregn,

som bäckar i öknen,

som skuggan av mäktig klippa i törstigt land.

3 Då ska ögon se och öron höra.

4 De tanklösa ska få kunskap och insikt,

de som stammar ska tala lätt och klart.

5 Dåren ska ej mer kallas hedervärd,

bedragaren ej mer vara respekterad.

6 För dåren talar dårskap

och hans hjärta vill det onda.

Han beter sig ogudaktigt

och uttalar vanföreställningar om Herren.

Han låter hungriga svälta

och hindrar törstiga att dricka.

7 Bedragarens konster är onda.

Han planerar sattyg för att 

skada den nödställde med lögn 

fastän den fattige har rätt i sak.

8 Men heder åt den hedervärdes planer,

han står upp för det som är hedervärt.

Jerusalems kvinnor

9 Ni självsäkra kvinnor, res er upp och hör på mig!

Ni obekymrade döttrar, lyssna till mina ord!

10 Efter drygt ett år ska ni obekymrade darra.

För vinskörden ska slå fel och fruktskörden utebli.

11 Bäva, ni självsäkra kvinnor,

darra, ni obekymrade döttrar!

Klä av er nakna och bind säcktyg om livet!

12 Slå er för bröstet i klagan

över de vackra fälten,

över de fruktbara vinstockarna,

13 över mitt folks åkrar

där törne och tistel skjuter upp,

över varje lyckligt hus i den festande staden.

14 För palatset har övergetts, den folkrika staden är öde.

Åsen och vakttornet har för alltid blivit en ruinplats,

till glädje för vildåsnor och till betesplats för hjordar.

Anden från höjden

15 Men sedan ska Anden från höjden utgjutas över oss.

Då ska öknen bli en trädgård och likna en skog.

16 Då ska rättvisan bo i öknen,

rättfärdigheten vistas i trädgården.

17 Rättfärdighetens frukt ska vara fred och välgång,

med evig frid och trygghet som följd.

18 Mitt folk ska bo i fridfulla hem

där det är tryggt, säkert och lugnt.

19 Men hagel ska fälla skogen

och staden ska jämnas med marken.

20 Saliga är ni som sår vid alla vatten

och låter oxen och åsnan ströva fritt.

Nästa

Föregående

32:1-4. Texten möter sin uppfyllelse i Messias, Kristus, och hans rike.

32:15. Anden från höjden utgjutas över oss. Jfr Joel 2:28-29, Apg 2:1-4, 16-21.

© Ragnar Blomfelt