JESAJA

KAPITEL 30

Egypten kan inte hjälpa

1 Fördömelse över de upproriska sönerna! säger Herren.

De rådslår utan mig. De sluter förbund utan min Ande.

Så hopar de synd på synd.

2 De drar ner till Egypten för att söka skydd hos farao

och finna tillflykt i Egyptens skugga.

Utan att rådfråga mig!

3 Faraos beskydd ska bli er till skam,

tillflykten i Egyptens skugga en vanära.

4 Hans furstar är i Soan 

och sändebuden har nått fram till Hanes.

5 Men de ska alla bli besvikna över ett folk

som inte på något sätt är till hjälp eller nytta,

bara till skam och hån.

6 Ödesord om Negevs djur.

Genom ett land med nöd och ångest,

lejon och lejonhonor,

huggormar och snabba giftormar,

för de sin rikedom på åsnerygg,

sina skatter på kamelpuckel,

till ett folk som inte vill hjälpa.

7 För Egyptens hjälp är fullständigt värdelös.

Därför kallar jag Egypten ”Rahav som bara sitter där”.

Ett upproriskt folk

8 Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem!

Och nedteckna det i en bokrulle 

så att det bevaras för kommande dagar, för all framtid.

9 För detta är ett upproriskt folk,

falska människor som vägrar lyda Herrens undervisning.

10 De säger till siarna: ”Sluta med era syner!”

och till profeterna: ”Sluta tala om ärlighet för oss!

Tala behagligt till oss, ge oss drömmar.

11 Lämna vägen, vik av från stigen!

Låt oss slippa Israels Helige!”

12 Därför säger Israels Helige:

”Eftersom ni förkastar detta ord,

litar på våld och svek och tror på sådant,

13 ska er synd bli som en spricka 

i en hög mur som utvidgar sig,

tills muren plötsligt och snabbt kollapsar.

14 Dess kollaps blir som när en lerkruka brutalt krossas,

så att ingen skärva stor nog kan finnas

att hämta glöd från eldstaden

eller ösa upp vatten ur dammen.”

15 För så säger Herren Jahve, Israels Helige:

”Vänd om och var stilla, då blir ni frälsta.

Genom stillhet och tilltro blir ni starka.”

Men ni vägrar.

16 Ni säger: ”Nej, vi tänker fly på hästar!”

Ja, ni ska fly.

”Vi rider på snabba hästar!”

Era förföljare är snabbare.

17 Tusen ska fly för en endas hot.

För fem mäns hot ska ni alla fly.

Ni som är kvar blir som en mast på en bergstopp,

som ett baner på en kulle.

Herren ska visa nåd

18 Därför väntar Herren på att få visa er nåd.

Därför reser han sig för att visa er barmhärtighet,

för Herren är en rättvis Gud.

Saliga är alla som väntar på honom.

19 För Sions folk som bor i Jerusalem ska aldrig mer gråta. Han ska ge dig nåd när du ropar. Så fort han hör ska han svara dig. 20 Herren ska ge dig nödens bröd och lidandets dryck. Men din Lärare ska inte längre vara dold, dina ögon ska se honom. 21 Och viker du av åt höger eller vänster så ska du höra en röst bakom dig: ”Här är vägen, gå på den!”

22 Du ska vanhelga dina silverpläterade avgudar och dina guldöverdragna bilder. Du ska kasta bort dem som ett smutsigt mensskydd och säga: ”skit!”

23 Han ska ge regn åt säden du sått i åkern, och markens gröda ska ge dig rikligt med utsökt bröd. Den dagen ska din boskap beta på stora betesmarker. 24 Oxarna och åsnorna som bearbetar jorden ska äta saltat foder rensat med vanna och grep.

25 På alla höga berg och stora höjder ska vatten i strid ström flöda fram på den stora slaktdagen när tornen faller. 26 Månen ska lysa som solen, och solljuset ska bli sju gånger starkare, som ett sjufaldigt dagsljus. Så ska ske den dag då Herren förbinder sitt folks skador och helar såren efter slagen han vållat.

Herren slår Assyrien

27 Lyssna, Jahve kommer från fjärran.

Hans vrede brinner bland tjocka rökmoln.

Hans läppar är rasande,

hans tunga är som förtärande eld.

28 Hans andedräkt är som en rusande fors som når halsen.

Han skakar folken i intighetens såll,

och lägger i deras mun ett betsel som leder vilse.

29 Du ska sjunga som under en natt vid helig högtid.

Med glatt hjärta ska du med flöjtspel

stiga upp på Herrens berg, till Israels Klippa.

30 Herren låter höra sin majestätiska röst.

Han visar hur hans arm slår med rasande vrede

och förtärande eldslåga,

med storm och störtregn och hagelstenar.

31 Assur grips av fasa inför Herrens röst när han slår med staven.

32 Vid varje slag från Herren med staven över honom

hörs tamburiner och harpor.

Han svingar med sin krigsarm och strider mot Assur.

33 För en eldsgrop är förberedd sedan länge, redo även för kungen.

Den är djup och bred med eld och ved i överflöd.

Som en svavelström ska Herrens andedräkt sätta den i brand.

Nästa

Föregående

30:7. Rahav. Här ett poetiskt namn för Egypten (jfr Ps 87:4). Se även kommentar till Job 9:13.

30:33. eldsgrop. På hebreiska ”topheth”. I Nya Testamentet kom gravplatsen Tofet vid Jerusalem att kallas Geenna (se kommentar till Matt 5:22).

© Ragnar Blomfelt