KAPITEL 28

Fördömelse över Samaria

1 Fördömelse över den ståtliga kronan av Efraims druckna!

Du vars vackra prakt är en vissnande blomma

på berget över de vinberusades bördiga dal!

2 Lyssna, Herren har någon som är stark och mäktig.

Han är som en hagelstorm, som en förödande orkan 

med väldiga vattenmassor. Han slår allt till marken.

3 Den ståtliga kronan av Efraims druckna ska då stampas på.

4 Du vars vackra prakt är en vissnande blomma

på berget över den bördiga dalen

ska bli som ett försommarfikon:

någon ser det, plockar det och slukar det genast.

5 Den dagen ska härskarornas Herre

bli en strålande krona och ett vackert diadem

för återstoden av hans folk.

6 Han ska bli en rättvisans ande för den på domarsätet

och en styrka för dem som försvarar staden mot angrepp.

7 Även dessa raglar och vinglar av vin och öl.

Präst och profet raglar och vinglar omkring 

berusade av vin, öl och starka drycker.

De raglar när de ger sina tal, de stapplar när de dömer.

8 Alla bord är täckta av spyor och skit, inte en ren fläck!

9 ”Vem försöker han lära?

För vem tolkar han budskapet?

För barn nyss avvanda från mjölk, nyss tagna från bröstet?

10 För det är joller och rappakalja om vartannat, lite här och lite där!”

11 Genom stammande läppar och främmande språk

ska Herren tala till detta folk.

12 Han hade sagt till dem: ”Här är viloplatsen,

låt den trötte vila. Här är ro.”

Men de ville inte lyssna.

13 Så Herrens ord ska bli för dem

”joller och rappakalja om vartannat, lite här och lite där!”

När de går ska de ramla.

De ska krossas, snärjas och fångas.

En hörnsten i Sion

14 Hör därför Herrens ord, ni smädare som härskar

över folket här i Jerusalem.

15 Ni säger: ”Vi har ett förbund med döden, ett avtal med dödsriket.

När piskan svingas likt en störtflod så drabbas inte vi.

För vi har gjort lögnen till vår tillflykt och dolt oss bakom falskhet.”

16 Därför säger Herren Jahve:

Lyssna, jag har lagt en grundsten i Sion,

en beprövad sten, en dyrbar hörnsten med fast grund.

Den som tror behöver inte fly.

17 Jag ska göra rättvisan till mätsnöre,

rättfärdigheten till sänklod.

Hagel ska svepa bort lögnens tillflykt,

vatten ska översvämma den dolda platsen.

18 Ert förbund med döden ska upphävas,

ert avtal med dödsriket ska upplösas.

När piskan svingas likt en störtflod ska ni slås till marken.

19 Så ofta den svingas ska den träffa er.

Morgon efter morgon ska den svingas, dag och natt.

Att förstå budskapet innebär ren fasa.

20 Det ska inte bli bekvämt och behagligt för er.

21 För Herren ska resa sig som på Perasims berg.

Han ska bli upprörd som i Gibeons dal.

Detta för att utföra sitt verk, sitt underliga verk,

och fullgöra sitt arbete, sitt säregna arbete.

22 Sluta smäda, annars görs dina kedjor tyngre!

För Herren, härskarornas Herre,

har talat om fastställd ödeläggelse över hela jorden.

Gud undervisar bonden

23 Lyssna på mig noga och hör mina ord!

24 När bonden vill så, plöjer, vänder och harvar 

han då sin åker oavbrutet?

25 När han jämnat marken,

strör han då inte ut svartkummin och spiskummin?

Sår han då inte vete i rader, korn på dess plats

och spältvete längs kanten?

26 Hans Gud har instruerat honom

och lärt honom hur det ska göras.

27 Ingen tröskar svartkummin med släde 

eller spiskummin med vagnshjul.

Svartkummin klappas ut med stav, spiskummin med käpp.

28 Brödsäd tröskas, men inte oupphörligt.

Vagnshjul och hästar drivs över den, 

men inte så att den tröskas sönder.

29 Också detta kommer frånhärskarornas Herre.

Hans råd är enastående. Hans visdom är stor.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt