JESAJA

KAPITEL 27

1 Den dagen ska Herren med sitt hårda, stora och starka svärd straffa Leviatan, den snabbringlande ormen Leviatan. Han ska döda havsmonstret.

Herrens vingård – Israel

2 Sjung den dagen

om den ljuvliga vingården:

3 Jag, Jahve, bevakar den

och vattnar den oavbrutet.

Jag bevakar den dag och natt

så ingen ska skada den.

4 Jag är inte vred.

Men ger den mig törne och tistel 

då ska jag kriga mot den

och bränna upp allt!

5 Om den nu inte söker skydd hos mig

och sluter fred med mig.

Ja, låt den sluta fred med mig.

6 I framtiden ska Jakob slå rot.

Israel ska grönska och blomstra

och fylla hela världen med frukt.

7 Har Herren slagit och dödat Israel

på samma sätt som han slog

och dödade folk som angrep Israel?

8 Genom exil och fördrivning

stred du mot dem.

Han fördrev dem

med sin våldsamma storm

på östanvindens dag.

9 Så blir Jakobs skuld försonad.

Och detta blir följden

av att deras synd tas bort:

varje altarsten ska krossas som kalksten, 

och inga asherapålar eller solstoder

ska förbli stående.

10 Den befästa staden är öde,

en folktom plats

lika övergiven som en öken.

Där betar kalvar och vilar sig

och äter kvistarna där.

11 När grenarna är torra bryts de av

och kvinnor kommer och eldar med dem.

För detta är ett folk utan förstånd.

Han som skapat dem

ska inte förbarma sig,

han som gjort dem visar ingen nåd.

12 Den dagen ska Herren klappa kornen ur axen, från den strida Eufrat till Egyptens bäckravin. Och ni Israels söner ska samlas in en och en. 13 Den dagen ska de blåsa i det stora hornet. Och de försvunna i Assyrien och de fördrivna i Egypten ska komma och tillbe Herren på det heliga berget i Jerusalem.

Nästa

Föregående

27:1. Leviatan. Ursprungligen ett mytologiskt havsmonster som här representerar den ondska och det kaos som verkar bakom världsmakterna. I Nya Testamentet motsvaras Leviatan av djävulen/Satan, som också till sist ska straffas, Upp 20:10.

© Ragnar Blomfelt