JESAJA

KAPITEL 21

Babels fall

1 Ödesord om Öknen vid havet.

Som stormen far genom Negev,

så kommer det från öknen,

från det skrämmande landet.

2 En hemsk syn visades för mig:

”Förrädaren förråder, förstöraren förstör.

Avancera, Elam! Belägra, Mediens folk!

Jag ska göra slut på all jämmer.”

3 Därför skakar jag inombords.

Och smärta kommer över mig

som hos en födande kvinna.

Jag är chockad av det jag hör,

bestört av det jag ser.

4 Mitt hjärta rusar, fasa överväldigar mig.

Min efterlängtade skymning

skrämmer mig nu.

5 De dukar bord, lägger ut mattor,

äter och dricker.

Res er, ni furstar! Smörj era sköldar!

6 För så sa Herren till mig:

”Sätt ut en väktare

som kan meddela vad han ser!

7 Ser han en kavalleritrupp med hästspann,

och ryttare på åsnor och kameler,

då ska han vara mycket uppmärksam.

8 Väktaren röt som ett lejon:

”Herre, oavbrutet står jag hela dagen på vakt,

jag står på min post vareviga natt.

9 Se, ryttare och hästspann!”

Han svarade:  ”Helt förstört är Babel!

Alla hennes avgudabilder

ligger i bitar på marken.”

10 Du mitt söndertröskade folk, 

vad jag hört från härskarornas Herre,

Israels Gud,

det har jag meddelat er.

Edom

11 Ödesord om Duma.

Någon ropar till mig från Seir:

”Väktare, vad är kvar av natten?

Väktare, vad är kvar av natten?”

12 Väktaren svarar:

”Morgonen har kommit,

men också natten.

Återkom gärna med fler frågor.”

Arabien

13 Ödesord om Arabien.

Karavaner från Dedan,

i Arabiens vildmark ska ni övernatta.

14 Ni boende i Temas land, 

möt de törstande med vatten

och flyktingarna med bröd.

15 För de flyr från svärden,

från draget svärd och spänd båge,

från krigets börda.

16 För Herren sa till mig:

”Om ett år – som daglönare räknar –

ska all Kedars härlighet vara över.

17 Bara få ska överleva av bågskyttarna,

Kedars väldiga krigsmän.

För så har Jahve, Israels Gud, talat.”

Nästa

Föregående

21:9. Helt förstört är Babel! Jfr Upp 14:8, 18:2.

© Ragnar Blomfelt