KAPITEL 20

Tecken om Egypten och Kush

1 Det var året då överbefälhavare Tartan kom till Ashdod. Han angrep och intog staden. Han var utsänd av Assyriens kung Sargon. 2 Den tiden talade Herren genom Jesaja, Amos son: ”Gå! Och lossa säcktyget från dina höfter och ta av dig sandalerna från fötterna.” Han gjorde så och gick naken och barfota. 3 Och Herren sa: ”Liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota i tre år som ett tecken och förebud om Egypten och Kush, 4 så ska Assyriens kung leda iväg fångarna från Egypten och de fördrivna från Kush, unga och gamla, barfota och nakna med ändan bar, till vanära för Egypten. 5 Då ska de förfäras och skämmas över Kush, deras hopp, och över Egypten, deras stolthet. 6 Den dagen ska de boende vid denna kust säga: Se hur det gick med vårt hopp, dem vi flydde till för hjälp och räddning från Assyriens kung! Hur ska då vi undkomma?”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt