JESAJA

KAPITEL 2

Sions framtid

1 Budskapet som uppenbarades till Jesaja, Amos son, angående Juda och Jerusalem:

2 I de sista dagarna

ska Herrens tempelberg stå orubbligt

som det högsta av bergen,

upphöjt över höjderna.

Dit ska alla folkslag strömma.

3 Många folk ska komma och säga:

”Kom, låt oss gå upp till Herrens berg,

till Jakobs Guds tempel.

Han ska lära oss sina vägar

så att vi kan vandra på hans stigar.”

För undervisning ska gå ut från Sion,

Herrens ord från Jerusalem.

4 Han ska döma mellan folken

och skipa rätt åt många folk.

De ska smida sina svärd till plogbillar

och sina spjut till vingårdsknivar.

Folk ska ej lyfta svärd mot folk

och aldrig mer träna för krig.

5 Kom, Jakobs ätt,

låt oss vandra i Herrens ljus.

Herrens dag

6 Du har förkastat ditt folk, Jakobs ätt,

för de är fulla av Österns väsende,

de är teckentydare som filisteerna.

De går hand i hand med främmande folk.

7 Deras land är fullt av silver och guld,

obegränsat med skatter.

Deras land är fullt av hästar,

obegränsat med vagnar.

8 Deras land är fullt av avgudar,

de tillber sina händers verk,

det som deras fingrar gjort.

9 Därför böjer sig människan,

var man förnedras.

Förlåt dem inte!

10 Fly in i klippan och göm dig i stoftet

för Herrens fasansfulla närvaro

och hans ärorika majestät.

11 Människors arroganta blick ska ödmjukas,

männens högmod böjas.

Herren ensam ska vara upphöjd den dagen.

12 Det kommer en dag från härskarornas Herre

mot allt stolt och högt, mot allt upphöjt

så att det förnedras,

13 mot Libanons alla cedrar,

de höga och upphöjda,

och Bashans alla ekar,

14 mot alla höga berg, alla stolta höjder,

15 mot alla höga torn, alla befästa murar,

16 mot alla Tarshishskepp

och alla storslagna fartyg.

17 Människors arrogans ska böjas,

männens högmod förnedras.

Herren ensam ska vara upphöjd den dagen.

18 Avgudarna ska helt utplånas.

19 Folk ska gå in i klippgrottor och jordhålor

för Herrens fasansfulla närvaro

och hans ärorika majestät,

när han reser sig för att skräckslå jorden.

20 Den dagen ska folk kasta bort

till mullvadar och fladdermöss

sina avgudar av silver och guld

som de gjort åt sig för att tillbe.

21 De ska gå in i klippskrevor och bergsklyftor

för Herrens fasansfulla närvaro

och hans ärorika majestät,

när han reser sig för att skräckslå jorden.

22 Håll er ifrån människan,

vars anda är så flyktig!

Vad har hon för värde?

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt