JESAJA

KAPITEL 18

Sändebud från Kush

1 Åh, du land med surrande insektsvingar

bortom floderna i Kush,

2 landet som sänder budbärare över havet

i papyrusbåtar ut på vattnet!

Iväg, snabba sändebud!

till det resliga folket med glänsande hy,

ett folk fruktat vida omkring,

ett mäktigt folk med underligt språk

i landet som delas av floder.

3 Alla världens invånare, boende på jorden,

när man lyfter baneret på bergen – titta!

när trumpeten ljuder – lyssna!

4 För så säger Herren till mig:

”Lugnt ser jag ner från min boning,

som dallrande solgass,

som daggmoln under skördens hetta.”

5 För innan skördetid,

när blomningen är över

och blomman blir en mogen druva,

skär han av skotten med vingårdskniv

och hugger bort grenarna.

6 De ska alla lämnas åt bergens rovfåglar

och åt jordens vilddjur.

De ska föda rovfåglarna under sommaren 

och jordens alla vilddjur under vintern.

7 Den tiden ska gåvor bäras fram

till härskarornas Herre –

från det resliga folket med glänsande hy,

ett folk fruktat vida omkring,

ett mäktigt folk med underligt språk

i landet som delas av floder –

till platsen för namnet 

härskarornas Herre, berget Sion.

Nästa

Föregående

18:1. Kush. Nutida Etiopien/Sudan.

© Ragnar Blomfelt