JESAJA

KAPITEL 15

Budskap om Moab

1 Ödesord om Moab.

På en natt härjades Ar-Moab

och blev förstört.

På en natt härjades Kir-Moab

och blev tystat.

2 Han går upp till sitt tempel

och till Dibon, offerhöjderna, för att gråta.

Moab sörjer över Nebo och Medeba.

Varje huvud är rakat, varje skägg avskuret.

3 På gatorna är de klädda i säcktyg.

På taken och torgen

jämrar sig alla och storgråter.

4 Heshbon och Eleale skriker ut,

det hörs ända till Jahas.

Därför ropar Moabs krigare,

de är helt utom sig.

5 Mitt hjärta sörjer över Moab,

hennes flyktingar drar till Soar,

till Eglat-Shelishija.

Gråtande går de upp på Halluhits höjd.

På vägen till Horonajim

höjs klagorop över förstörelsen.

6 För Nimrims vatten blir ökenmark,

gräset torkar, ängen vissnar,

allt grönt är borta.

7 Så allt de äger och har sparat

bär de bort över Pilträdsbäcken.

8 Klagoropet ljuder runt om i landet Moab.

Hennes skrik når till Eglajim och Beer-Elim.

9 Fastän Dimons vatten är blodfyllda

ska jag sända mer mot Dimon:

ett lejon mot de flyende från Moab 

och de kvarvarande i landet.

Nästa

Föregående

15. Jfr Jer 48.

15:1. Moab. Ett av de folk som kom från Abrahams brorson Lot, 1 Mos 19:36-37. Moab låg ofta i strid mot Israel.

© Ragnar Blomfelt