JESAJA

KAPITEL 13

Domsprofetia mot Babel

1 Ödesord om Babel, som Jesaja, Amos son, fick se:

2 Lyft baneret på ett kalt berg.

Ropa till dem!

Vinka att de ska dra in

genom de mäktigas portar.

3 Jag har befallt dem jag avskilt.

Jag har kallat mina krigare

att verkställa min vrede.

Min jublande arroganta skara.

4 Hör mullret på bergen,

som av ett stort folk!

Hör larmet av riken,

av samlade folkslag!

Härskarornas Herre mönstrar sin krigshär.

5 Från ett land långt borta,

från fjärran horisont,

kommer Herren och hans vredesredskap,

för att ödelägga jorden.

6 Jämra er!

För Herrens dag är nära.

Den kommer våldsamt från den Allsmäktige.

7 De blir alla handlingsförlamade,

hjärtan blir modlösa.

8 De grips av panik, plåga och kval,

de våndas som en födande kvinna.

De stirrar i chock på varandra

med flammande ansikten.

9 Lyssna, Herrens dag kommer

med våldsamt raseri

och brinnande vrede!

Han ska ödelägga jorden

och utrota syndarna där.

10 Himlavalvets alla stjärnor

ska inte ge ljus längre.

Solen ska gå upp mörk

och månen vara utan sken.

11 Jag ska straffa världen för dess ondska,

onda människor för deras synd.

Jag ska göra slut på de arrogantas stolthet

och slå ner de hänsynslösas högmod.

12 Jag ska göra en man mer sällsynt

än rent guld,

en människa ovanligare

än guld från Ofir.

13 Jag ska göra så att himlen skälver

och jorden skakar i sina grundvalar. 

För härskarornas Herre är rasande,

det är dagen för hans brinnande vrede.

14 Som jagade gaseller och får utan herde 

ska de alla och envar vända hem och fly, 

till sitt eget folk och land.

15 Alla som påträffas ska genomborras,

alla som grips ska dö för svärd.

16 De ska bevittna

när deras spädbarn krossas.

Deras hus ska plundras

och deras kvinnor våldtas.

17 Jag ska egga upp mederna mot dem!

De bryr sig inte om silver

och attraheras inte av guld.

18 Deras bågar slaktar unga män.

De visar ingen nåd

mot de ofödda i moderlivet,

de förbarmar sig inte över barn.

19 Och Babel, kronan bland riken,

kaldeernas vackra stolthet,

ska bli som Sodom och Gomorra

när Gud ödelade dem.

20 Ingen ska bygga eller bo där

från släkte till släkte.

Ingen arab ska slå upp tält där,

ingen herde låta hjordar vila där.

21 Men ökendjur ska vila där

och vildhundar fylla husen.

Där ska strutsar bo

och vildgetter hoppa omkring.

22 Hyenor ska yla i borgarna,

schakaler i lyxpalatsen.

Babels stund närmar sig,

hennes dagar är räknade.

Nästa

Föregående

13:1. Babel. Världsmakten Babel var Guds vredesredskap under en tid. De besegrades av mederna (v. 17) år 539 f. Kr. Se även Upp 14:8 med kommentar.

13:10. Citeras i Matt 24:29, Mark 13:24.

© Ragnar Blomfelt