JEREMIA

KAPITEL 50

Profetia om Babel

1 Detta ord talade Herren om Babel, kaldeernas land, genom profeten Jeremia:

2 Förkunna för folkslagen,

ropa ut, res ett baner,

ropa ut och dölj det inte!

Säg att Babel är erövrat,

Bel är vanärad,

Merodak är krossad.

Gudabilderna är vanärade, avgudarna krossade.

3 För ett folk från norr rycker fram. De gör landet till en obeboelig ödemark. Människor och djur ska fly.

4 I de dagarna och på den tiden, säger Herren, ska Israels söner komma tillsammans med Judas söner. De ska vandra gråtande och söka Jahve sin Gud. 5 De ska fråga efter vägen till Sion och vända ansiktet dit: ”Kom, vi ansluter oss till Herren i ett evigt förbund som aldrig ska glömmas.” 6 Mitt folk var förlorade får. Herdarna förde dem vilse och ledde dem på avvägar i bergen. De strövade från berg till höjd och glömde sin viloplats. 7 Alla som mötte dem slukade dem. Deras fiender sa: ”Vi är oskyldiga, för de har syndat mot Herren, rättfärdighetens boning, mot Jahve, deras fäders hopp.”

8 Fly från Babel, lämna kaldeernas land! Gå som bockar framför hjorden. 9 För jag väcker en armé av väldiga folk från landet i norr och för dem mot Babel. De ställer upp till strid mot henne, från norr ska Babel erövras. Deras pilar liknar en segrande hjälte som inte vänder tomhänt tillbaka. 10 Kaldeen blir plundrad, plundrarna ska alla få nog, säger Herren.

11 För ni gläds och jublar,

ni som plundrar min egendom.

Ni hoppar som kvigor på grönbete

och frustar som hingstar.

12 Er mor står med djup skam,

hon som fött er vanäras.

Se, hon är ringast av folken,

en ödemark, torrt land, en öken.

13 På grund av Herrens vrede

ska hon ligga obebodd och helt öde.

Alla som går förbi Babel

ska bli bestörta och vissla

över alla hennes plågor.

14 Formera er runt Babel, ni bågskyttar.

Skjut mot henne, spara ej på pilarna!

För hon har syndat mot Herren.

15 Höj krigsrop över henne från alla sidor:

”Hon ger upp!

Hennes bålverk har fallit,

hennes murar är nedrivna!”

Detta är Herrens hämnd.

Hämnas på henne, vedergäll henne!

16 Avlägsna från Babel

såningsman och skördeman.

Alla och envar ska vända hem

och fly till sitt eget folk och land,

undan det härjande svärdet.

17 Israel är ett vilsekommet får jagat av lejon. Först slukade Assyriens kung det, och till slut har Babels kung Nebukadressar gnagt dess ben. 18 Därför säger härskarornas Herre, Israels Gud: Lyssna! Jag ska straffa Babels kung och hans land så som jag straffat Assyriens kung. 19 Jag ska återföra Israel till hans betesmarker. Han ska beta på Karmel och i Bashan. Hans själ ska mättas på Efraims berg och i Gilead. 20 I de dagarna och på den tiden, säger Herren, ska de leta efter Israels skuld, men den är borta, efter Judas synder, men de finns ej mer. För jag förlåter dem som jag låter leva.

21 Ryck fram mot landet Meratajim

och mot dem som bor i Pekod.

Döda dem och avskilj dem åt förintelse,

säger Herren.

Gör i allt som jag befallt dig!

22 Det är krigsdån

och stor förödelse i landet.

23 Hammaren som slog hela jorden 

är sönderslagen och krossad!

Vilken fasa har inte Babels öde blivit för folken!

24 Jag lade en snara för dig, Babel,

och innan du förstod fångades du.

Du ertappades och greps,

för du utmanade Herren.

25 Herren har öppnat sitt vapenlager

och tagit fram sin vredes vapen.

För Herren, härskarornas Herre, 

har arbete att utföra i kaldeernas land.

26 Angrip Babel, ni från fjärran!

Öppna hennes förrådshus,

släng upp allt i högar.

Avskilj henne åt förintelse,

lämna inget kvar!

27 Hugg ner alla hennes tjurar,

för ner dem till slakt.

Det blir hemskt för dem, 

för deras dag har kommit,

tiden för deras straff!

28 Lyssna till dem som flytt

och räddat sig från Babel,

för att i Sion förkunna 

hämnden från Jahve vår Gud,

hämnden för hans tempel.

29 Kalla på bågskyttar mot Babel,

alla som kan spänna en båge.

Slå läger runt omkring henne,

låt ingen undkomma!

Vedergäll Babel för hennes ogärningar,

gör mot henne det hon själv gjort.

För Babel har varit arrogant mot Herren, 

Israels Helige.

30 Därför ska hennes unga män falla på torgen.

Alla hennes krigsmän 

ska tystas den dagen, säger Herren.

31 Lyssna!

Jag är emot dig, du högmodige,

säger Herren, härskarornas Herre,

för din dag har kommit,

tiden då jag ska straffa dig.

32 Den högmodige ska stappla och falla

utan att någon reser upp honom.

Jag tänder eld på hans städer

och den ska förtära allt omkring honom.

33 Så säger härskarornas Herre:

Israels söner är förtryckta,

likaså Judas söner.

Alla som förde dem i fångenskap

håller dem kvar och vägrar frige dem.

34 Men deras Återlösare är stark,

Jahve är hans namn,

han som är över härskarorna.

Han tar sig noga an deras sak

och skänker frid åt jorden

men ofrid åt Babels invånare.

35 Svärd mot kaldeerna! säger Herren.

Svärd mot Babels invånare,

mot hennes stormän och lärda män!

36 Svärd mot lögnprofeterna,

som ska stå likt dårar!

Svärd mot Babels hjältar,

som ska bli skräckslagna!

37 Svärd mot Babels hästar och vagnar!

Alla främmande folk där ska bli som kvinnor.

Svärd mot hennes skatter,

som ska rövas bort!

38 Torka mot Babels vatten,

och det ska torka bort!

För detta är gudabildernas land.

De blir galna av sina skräckgudar.

39 Därför ska ökendjur och hyenor

vistas där, strutsar hålla till där.

Aldrig mer ska folk bo i Babel,

det ska vara obebott från släkte till släkte.

40 Som när Gud ödelade Sodom och Gomorra

med sina grannstäder, säger Herren,

så ska ingen man bo där,

ingen människoson vistas där.

41 Lyssna! Ett folk kommer från norr.

Ett väldigt folk och många kungar 

bryter upp från jordens yttersta ände.

42 De bär båge och spjut.

De är grymma och skoningslösa.

De låter som havets dån.

Krigsrustade rider de på hästar i formation

mot dig, du dotter Babel.

43 Babels kung hör ryktet om dem

och blir handlingsförlamad.

Han grips av ångest och kval

som hos en födande kvinna.

44 Som ett lejon ska han dra upp från Jordanbygdens täta snår till frodiga betesmarker. Jag ska på ett ögonblick jaga bort dem därifrån. Jag ska sätta över dem den som är utvald. För vem är som jag? Vem kan utmana mig? Vilken herde kan stå emot mig?

45 Hör därför vad Herren beslutat om Babel, hans planer mot kaldeernas land: Även de minsta i hjorden ska släpas bort. Och deras betesmark gör han öde på grund av dem. 46 Vid ropet ”Babel är erövrat!” ska jorden skälva, och ett skri ska höras bland folken.

Nästa

Föregående

50-51. Babel omstörtades 539 f. Kr. Även nutida ”Babel” ska omstörtas, se Upp 14:8 med kommentar.

50:2. Bel. Samma som Baal (Herre), vilken var Babels främste gud. Merodak. Samma som Marduk, vilket var Baals personliga namn. 

© Ragnar Blomfelt