JEREMIA

KAPITEL 45

Guds ord till Baruk

1 Detta ord talade profeten Jeremia till Baruk, Nerias son, när han efter Jeremias diktamen skrev ner dessa ord i en bokrulle under judakungen Jojakims, Josias sons, fjärde regeringsår: 2 ”Så säger Jahve, Israels Gud, om dig Baruk: 3 Du säger: ’Det är så hemskt, för Herren har lagt sorg till min smärta! Jag är helt utmattad av allt suckande och får ingen frid.’ 4 Säg till honom: Så säger Herren: Över hela jorden ska jag riva ner det jag byggt upp och rycka upp det jag planterat. 5 Och du väntar dig stora ting! Gör inte det! Lyssna, jag ska sända ofärd över allt kött, säger Herren. Men dig ger jag livet som krigsbyte, vart du än beger dig.”

Nästa

Föregående

45:1. Baruk … bokrulle. Se kapitel 36. fjärde regeringsår. År 605 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt