JEREMIA

KAPITEL 43

Jeremia tas till Egypten

1 Jeremia avslutade sitt tal till folket. Han hade förmedlat till dem alla ord som Jahve deras Gud hade sänt honom att tala till dem. 2 Asarja, Hoshajas son, och Johanan, Kareas son, och alla andra arroganta män svarade då Jeremia: ”Du ljuger! Jahve vår Gud har inte alls sänt dig för att förbjuda oss att bege oss till Egypten och bo där. 3 Det är Baruk, Nerias son, som vänt dig emot oss för att vi ska överlämnas i kaldeernas hand, så att de dödar oss eller för oss i fångenskap till Babel.”

4 Varken Johanan, Kareas son, eller någon av befälhavarna eller någon av folket ville lyda Herren och stanna kvar i Juda. 5 Istället tog Johanan, Kareas son, och alla befälhavarna med sig alla kvarvarande i Juda, de som återvänt från alla folkslag dit de varit fördrivna för att bosätta sig i Juda. 6 De tog män, kvinnor och barn, kungadöttrarna och alla andra som Nebusaradan, kaptenen för livvakten, hade lämnat kvar hos Gedalja, Ahikams son, Shafans son, samt profeten Jeremia och Baruk, Nerias son. 7 De begav sig till Egypten, för de ville inte lyssna till Herren. De kom till Tachpanches.

Babels kung slår Egypten

8 Herrens ord kom till Jeremia i Tachpanches: 9 ”Ta några stora stenar och gräv ner dem i jordgolvet vid ingången till faraos hus i Tachpanches. Gör detta i de judiska männens åsyn. 10 Säg till dem: Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Lyssna! Jag ska sända bud efter min tjänare Nebukadressar, Babels kung. Jag ska placera hans tron ovanpå de stenar som jag grävt ner här, och han ska breda ut sin tronmatta över dem. 11 Han ska komma och slå Egypten, till död dem som tillhör döden, till fångenskap dem som tillhör fångenskapen, till svärd dem som tillhör svärdet. 12 Jag ska tända eld på Egyptens gudatempel, och Nebukadressar ska bränna ner och föra bort gudarna. Han ska svepa om sig Egypten som en herde sveper om sig sin mantel. Sedan ska han belåten dra därifrån. 13 Han ska krossa stoderna i Bet-Shemesh i Egypten, och Egyptens gudatempel ska han bränna ner.”

Nästa

Föregående

43:7. Tachpanches. Stad i nordöstra Nildeltat.

© Ragnar Blomfelt