JEREMIA

KAPITEL 40

Jeremia blir kvar i landet

1 Detta ord kom till Jeremia från Herren efter att Nebusaradan, kaptenen för livvakten, hade frisläppt honom i Rama. Han hade hämtat Jeremia som var bunden med kedjor bland alla de fångar från Jerusalem och Juda som skulle bortföras till Babel. 2 Då kaptenen för livvakten hade hämtat Jeremia sa han till honom: ”Jahve din Gud hotade med ofärd över denna plats, 3 och Herren har verkställt sitt hot och gjort som han sagt. För ni syndade mot Herren och lyssnade inte till honom. Därför har detta drabbat er. 4 Men i dag löser jag dina händer från kedjorna. Följ med mig till Babel om du tror det skulle vara gynnsamt. Följ med och jag ska se till ditt bästa. Men följ inte med mig till Babel om du tror det skulle vara ogynnsamt. Hela landet ligger nu öppet för dig. Gå till en plats som känns gynnsam och riktig för dig.” 5 Men då Jeremia tvekade, sa han: ”Du kan vända åter till Gedalja, son till Ahikam, son till Shafan, som Babels kung satt över Judas städer. Stanna hos honom och folket där. Eller gå till en plats som känns riktig.” Kaptenen för livvakten gav Jeremia färdkost och gåvor och lät honom gå. 6 Jeremia begav sig då till Gedalja, Ahikams son, i Mispa. Han stannade hos honom, bland folket som var kvar i landet.

Gedalja blir ståthållare i Juda

7 Befälhavarna på landsbygden och deras män hörde att Babels kung hade satt Gedalja, Ahikams son, till ståthållare i landet, och gett honom ansvaret för landets fattiga män, kvinnor och barn som inte förts till Babel. 8 Befälhavarna kom med sina män till Gedalja i Mispa: Ismael, Netanjas son, Johanan och Jonatan, Kareas söner, Seraja, Tanhumets son, netofatiten Ofajs söner och Jesanja, maakatitens son. 9 Gedalja, son till Ahikam, son till Shafan, gav dem och deras män sin ed och sa: ”Var inte rädda för att tjäna kaldeerna. Lev i landet och tjäna Babels kung, så ska det gå er väl. 10 Jag själv stannar i Mispa för att ansvara inför de kaldeer som kommer till oss. Ni däremot ska samla druvor, frukt och oliver i era förvaringskärl. Och lev i de städer som ni tagit i besittning.”

11 Även alla judarna som var i Moab och hos ammoniterna, i Edom och andra länder, hörde att Babels kung hade lämnat kvar en återstod av judar, och satt Gedalja, son till Ahikam, son till Shafan, till ståthållare över dem. 12 Då återvände alla dessa judar från alla de orter dit de hade fördrivits och kom till Juda, till Gedalja i Mispa. Och de skördade stora mängder av druvor och frukt.

13 Johanan, Kareas son, och alla befälhavarna på landsbygden kom till Gedalja i Mispa 14 och sa till honom: ”Vet du att ammoniternas kung Baalis har sänt Ismael, Netanjas son, för att döda dig?” Men Gedalja, Ahikams son, trodde dem inte. 15 Johanan, Kareas son, sa då privat till Gedalja i Mispa: ”Låt mig gå och döda Ismael, Netanjas son. Ingen ska få veta det. Varför ska han få ta ditt liv så att alla judar som samlats hos dig skingras och återstoden av Juda utplånas?” 16 Men Gedalja, Ahikams son, sa till Johanan, Kareas son: ”Nej, gör inte det, för vad du säger om Ismael är inte sant.”

Nästa

Föregående

40:6. Mispa. Ca en mil norr om Jerusalem.

© Ragnar Blomfelt