JEREMIA

KAPITEL 35

Rekabiternas trohet

1 Detta ord kom till Jeremia från Herren i de dagar då Jojakim, Josias son, var kung i Juda: 2 ”Gå till rekabiternas släkt och tala med dem. Ta med dem till en av kamrarna i Herrens hus och ge dem vin att dricka.” 3 Då tog jag med mig Jaasanja, son till Jeremia, son till Habassinja, och hans bröder och alla hans söner samt rekabiternas övriga släkt. 4 Jag förde dem till Herrens hus, till den kammare som tillhörde sönerna till gudsmannen Hanan, Jigdaljas son. Kammaren ligger bredvid ledarnas kammare, ovanför kammaren till dörrvakten Maaseja, Shallums son. 5 Och jag ställde fram för rekabiterna krus fulla av vin samt bägare, och sa: Drick vin!

6 Men de svarade: ”Vi dricker inte vin, för vår far Jonadab, Rekabs son, befallde oss: ’Ni och era söner ska aldrig dricka vin. 7 Ni ska inte bygga hus, så säd, plantera vingårdar eller äga sådana. Ni ska bo i tält alla era livsdagar. Då får ni leva länge i landet där ni bor som främlingar.’ 8 Vi har åtlytt allt som vår far Jonadab, Rekabs son, befallt. Vi dricker aldrig vin, varken vi eller våra hustrur, våra söner eller våra döttrar. 9 Vi har aldrig byggt hus att bo i och vi äger varken vingårdar, åkrar eller säd. 10 Vi bor i tält och har åtlytt och gjort allt som vår far Jonadab befallt oss. 11 Men när Babels kung Nebukadressar drog upp mot landet sa vi: Vi flyttar till Jerusalem så att vi undkommer kaldeernas och arameernas arméer. Så vi bosatte oss i Jerusalem.”

12 Herrens ord kom till Jeremia: 13 ”Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Gå och säg till Judas män och Jerusalems invånare: Vill ni inte ta emot varning och lyda mina ord? säger Herren. 14 Jonadab, Rekabs son, befallde sina söner att inte dricka vin. De har hållit budet. Än i dag dricker de inte vin eftersom de lyder sin fars befallning. Men när jag ständigt talat till er har ni vägrat lyssna till mig. 15 Jag sände gång på gång till er alla mina tjänare profeterna och sa: Vänd om var och en från sin onda väg! Gör gott och följ inte andra gudar så att ni dyrkar dem. Då ska ni få bo i landet som jag skänkt er och era fäder. Men ni höll för öronen och vägrade lyssna på mig. 16 Sönerna till Jonadab, Rekabs son, har följt den befallning som deras far gav dem, men detta folk har vägrat lyssna på mig. 17 Därför säger Jahve, härskarornas Gud, Israels Gud: Lyssna! Mot Juda och alla Jerusalems invånare ska jag sända all den ofärd som jag hotat dem med. För de vägrade lyssna när jag talade till dem och svarade inte när jag kallade på dem.”

18 Jeremia sa till rekabiterna: ”Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Ni har åtlytt er far Jonadabs befallning och hållit alla hans påbud och gjort allt som han befallt er. 19 Därför säger härskarornas Herre, Israels Gud: Jonadab, Rekabs son, kommer alltid att ha en man i tjänst inför mitt ansikte.”

Nästa

Föregående

35:2. rekabiternas släkt. Rekabiterna har möjligen sitt ursprung från nomadstammen keniterna (1 Krön 2:55).

© Ragnar Blomfelt