JEREMIA

KAPITEL 29

Jeremias brev till de bortförda i Babel

1 Profeten Jeremia sände från Jerusalem ett brev till dem som Nebukadnessar hade bortfört från Jerusalem till Babel. Det var avsett för de äldste som levde kvar i fångenskapen och till prästerna, profeterna och allt folket. 2 Detta hände efter att kung Jekonja hade lämnat Jerusalem med drottningmodern, hovmännen, stormännen i Juda och Jerusalem, hantverkarna och smederna. 3 Jeremia sände brevet med Elasa, Shafans son, och Gemarja, Hilkias son, som av Judas kung Sidkia sänts till Babels kung Nebukadnessar. Brevets ordalydelse: 4 Så säger härskarornas Herre, Israels Gud, till alla som jag fört i exil från Jerusalem till Babel: 5 Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt. 6 Ta er hustrur och föd söner och döttrar! Ta hustrur åt era söner och gift bort era döttrar, så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. 7 Staden dit jag fört er i fångenskap, sök dess välgång! Be för den till Herren. När staden har välgång, får också ni det bra.

8 För så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Bedras inte av profeterna eller spåmännen bland er, och lyssna inte på de drömmar ni lockar ur dem. 9 För de profeterar lögn för er i mitt namn. Jag har inte sänt dem, säger Herren.

10 Så säger Herren: När sjuttio år har gått för Babel ska jag komma till er. Då ska jag uppfylla mitt goda löfte att föra er tillbaka hit. 11 Jag vet vilka planer jag har för er, säger Herren, välfärdens planer och inte ofärdens. Jag ska ge er en framtid och ett hopp. 12 När ni kallar på mig och ber till mig ska jag lyssna på er. 13 Ni ska söka mig, och ni ska finna mig om ni söker mig helhjärtat. 14 Jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska återupprätta er och samla er från alla de folk och orter dit jag fördrivit er, säger Herren. Jag ska föra er tillbaka till den plats från vilken jag förde er i exil.

15 Men ni säger: ”Herren har rest upp profeter bland oss i Babel.” 16 Så säger Herren om den kung som sitter på Davids tron och om allt folket som bor i denna stad, era bröder som inte fördes bort med er i fångenskap, 17 så säger härskarornas Herre: Lyssna! Jag sänder svärd, svält och pest mot dem. Jag ska behandla dem som ruttna fikon, så vedervärdiga att de är oätliga. 18 Jag ska förfölja dem med svärd, svält och pest. Jag ska göra dem till ett skräckexempel för alla riken på jorden, till förbannelse och fasa, förakt och vanära bland alla de folk dit jag fördrivit dem. 19 För de lyssnade inte till mina ord som jag sände till dem genom mina tjänare profeterna, säger Herren. Jag sände dem gång på gång, men ni vägrade lyssna, säger Herren.

20 Lyssna till Herrens ord, alla ni fångna som jag sänt från Jerusalem till Babel: 21 Så säger härskarornas Herre, Israels Gud, om Ahab, Kolajas son, och om Sidkia, Maasejas son, som profeterar lögn för er i mitt namn: Jag överlämnar dem i händerna på Nebukadressar, kungen av Babel. Han ska låta avrätta dem inför era ögon! 22 På grund av dem ska alla fångar från Juda som är i Babel använda följande förbannelse: ”Herren ska göra med dig som med Sidkia och Ahab, som Babels kung lät steka i eld.” 23 För de gjorde en galenskap i Israel. De begick äktenskapsbrott med andras hustrur, och de talade lögn i mitt namn vilket jag inte hade befallt dem. Jag är den som vet. Och jag är ett vittne, säger Herren.

Brevet från Shemaja

24 Säg till nehelamiten Shemaja: 25 Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Du har sänt brev i ditt eget namn till allt folket i Jerusalem, till prästen Sefanja, Maasejas son och till alla de andra prästerna, och skrivit: 26 ”Herren har satt dig till präst efter Jojada, för att det ska finnas tillsyningsmän i Herrens hus över alla galningar som profeterar, och sätta sådana i stock och halsjärn. 27 Så varför har du inte bannat Jeremia från Anatot som uppträder som profet för er? 28 För han har sänt ett budskap till oss i Babel och sagt: ’Än är det lång tid kvar. Bygg hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät deras frukt’.”

29 Prästen Sefanja läste upp brevet för profeten Jeremia. 30 Då kom Herrens ord till Jeremia: 31 ”Sänd följande budskap till alla de fångna: Så säger Herren om nehelamiten Shemaja. Han har profeterat för er, men jag har inte sänt honom. Han har fått er att lita på en lögn. 32 Därför säger Herren: Lyssna! Jag ska straffa nehelamiten Shemaja och hans efterkommande. Han ska inte ha någon som bor bland detta folk. Han ska inte få se det goda som jag ska göra med mitt folk, säger Herren. För han har predikat uppror mot Herren.”

Nästa

Föregående

29:10. När sjuttio år har gått. Se Dan 9:2.

© Ragnar Blomfelt