JEREMIA

KAPITEL 28

Hananja och Jeremia

1 Det hände i samma år, i början av judakungen Sidkias regeringstid, i femte månaden av hans fjärde regeringsår. Då talade profeten Hananja, Asurs son, från Gibeon till mig i Herrens tempel inför prästerna och allt folket:

2 ”Så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Jag har brutit sönder den babyloniske kungens ok. 3 Inom två år ska jag återföra hit alla de föremål i Herrens tempel som Babels kung Nebukadnessar tog från denna plats och förde till Babel. 4 Och Judas kung Jekonja, Jojakims son, och alla fångar från Juda som kom till Babel ska jag återföra till denna plats, säger Herren. För jag bryter sönder den babyloniske kungens ok.”

5 Då gav profeten Jeremia detta svar till profeten Hananja inför prästerna och allt folket som stod i Herrens tempel. 6 Profeten Jeremia sa: ”Amen! Må Herren göra så. Må Herren uppfylla de ord som du profeterat, och från Babel återföra till denna plats föremålen som fanns i Herrens tempel, samt alla fångarna. 7 Men lyssna till följande ord som jag talar till dig och allt folket: 8 Forna tiders profeter före din och min tid, profeterade om krig och ofärd och pest mot många länder och mäktiga riken. 9 Vad gäller en profet som profeterar fred och välgång, så måste hans ord först gå i uppfyllelse för att det ska stå klart att profeten verkligen är sänd av Herren.”

10 Då tog profeten Hananja oket från profeten Jeremias nacke och bröt sönder det. 11 Hananja sa inför allt folket: ”Så säger Herren: Just så ska jag inom två år bryta sönder den babyloniske kungen Nebukadnessars ok från nacken på alla folkslag.” Då gick profeten Jeremia sin väg.

12 Efter att profeten Hananja brutit sönder oket på profeten Jeremias nacke kom Herrens ord till Jeremia: 13 ”Gå och säg till Hananja: Så säger Herren: Du har brutit sönder ett ok av trä. Men i dess ställe har du gjort ett ok av järn. 14 För så säger härskarornas Herre, Israels Gud: Jag har lagt ett ok av järn på alla dessa folks nacke för att de ska tjäna Babels kung Nebukadnessar. De ska tjäna honom! Jag har även gett honom vilddjuren.”

15 Och profeten Jeremia sa till profeten Hananja: ”Lyssna, Hananja! Herren har inte sänt dig. Du har fått detta folk att lita på en lögn. 16 Därför säger Herren: Lyssna! Jag ska avlägsna dig från jordens yta. I år ska du dö, för du har förkunnat uppror mot Herren.” 17 Och i sjunde månaden det året dog profeten Hananja.

Nästa

Föregående

28:1. hans fjärde regeringsår. 593 f. Kr.

28:9. Se 5 Mos 18:21-22.

© Ragnar Blomfelt