JEREMIA

KAPITEL 21

Babel – Guds vredesredskap

1 Detta ord kom till Jeremia från Herren när kung Sidkia sände Pashur, Malkias son, och prästen Sefanja, Maasejas son, till honom. De sa: 2 ”Fråga Herren för oss! För Babels kung Nebukadressar går i krig mot oss. Kanske Herren vill göra med oss ett under som förr, så att Nebukadressar drar bort ifrån oss.”

3 Jeremia gav dem besked vad de skulle säga till Sidkia: 4 ”Så säger Jahve, Israels Gud: Lyssna! De vapen ni har i er hand och använder mot Babels kung och kaldeerna som belägrar er utanför muren ska jag vända mot er. Jag ska samla deras styrkor inne i denna stad. 5 Jag ska själv strida mot er med utsträckt hand och stark arm, i vrede, ursinne och raseri. 6 Jag ska slå dem som bor i denna stad, både människor och djur. De ska dö i svår plåga. 7 Därefter, säger Herren, ska jag överlämna Judas kung Sidkia och hans tjänare och folket som i denna stad överlevt pesten, svärdet och svälten, till Babels kung Nebukadressar, till fiender och folk som vill döda dem. Han ska slå dem med svärd utan förskoning, utan medkänsla, utan förbarmande.

8 Säg till detta folk: Så säger Herren: Jag lägger fram för er livets väg och dödens väg. 9 Den som stannar kvar i denna stad ska dö genom svärd, svält och pest. Men den som går ut och ger sig åt kaldeerna som belägrar er, ska få leva och få sitt liv som krigsbyte. 10 För jag har vänt mitt ansikte mot denna stad, till ofärd och inte till välfärd, säger Herren. Staden ska ges i den babyloniske kungens hand, och han ska bränna ner den.

11 Säg till kungahuset i Juda: Lyssna till Herrens ord, 12 ni av Davids ätt! Så säger Herren: Döm rättvist varje morgon och fria rånoffret från förtryckaren. Annars ska min vrede bryta fram som en outsläcklig eld, på grund av ert onda beteende.

13 Jag är emot dig, du som bor i dalen, du klippa på slätten! säger Herren, ni som säger: ’Vem kan angripa oss och tränga in i våra hem?’ 14 Jag ska straffa er så som era gärningar förtjänar, säger Herren. Jag ska tända en skogsbrand som ska förtära allt omkring er.”

Nästa

Föregående

21:2. Nebukadressar var kung i Babel 605-562 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt