JEREMIA

KAPITEL 13

Profetens linnebälte

1 Detta sa Herren till mig: ”Gå och köp dig ett linnebälte och spänn det om livet. Låt det inte bli vått.” 2 Jag köpte ett bälte som Herren befallt och spände det om livet.

3 Då kom Herrens ord till mig för andra gången: 4 ”Ta bältet som du köpt och har om livet. Stå upp och gå till Perath och göm det i en bergsskreva.” 5 Så jag gick och gömde det vid Perath, som Herren befallt mig.

6 Det gick en lång tid och Herren sa till mig: ”Stå upp och gå till Perath och hämta bältet som jag befallde dig att gömma där.” 7 Då gick jag bort till Perath och grävde fram bältet från platsen där jag hade gömt det. Men nu var bältet förstört och oanvändbart.

8 Då kom Herrens ord till mig: 9 ”Så säger Herren: På samma sätt ska jag göra slut på Judas högmod och Jerusalems stora högmod. 10 Detta onda folk vägrar lyssna till mitt ord, de följer sitt rebelliska hjärta och vandrar efter andra gudar för att tjäna och tillbe dem. De ska bli som detta oanvändbara bälte. 11 För så som bältet sluter tätt om livet på en man, så slöt jag hela Israels hus och hela Judas hus nära till mig, säger Herren. De skulle vara mitt folk, till berömmelse, pris och ära för mig. Men de vägrade lyssna.

Vinkärlen

12 Säg därför till dem: ’Så säger Jahve, Israels Gud: Varje vinkärl ska fyllas med vin.’ De ska då säga till dig: ’Tror du inte vi fattar att varje vinkärl ska fyllas med vin!’ 13 Då ska du svara dem: ’Så säger Herren: Lyssna! Jag ska fylla alla som bor i detta land så att de blir berusade – kungarna som sitter på Davids tron, prästerna, profeterna och Jerusalems alla invånare. 14 Jag ska krossa dem mot varandra, både fäder och söner, säger Herren. Jag ska förgöra dem utan förskoning, medlidande, barmhärtighet.’”

Tårar över fångenskapen

15 Lyssna uppmärksamt!

Var inte högmodiga,

för Herren har talat.

16 Ge ära åt Jahve er Gud,

innan han sänder mörker,

innan ni snubblar bland dunkla berg.

Ni väntar på ljus,

men han förvandlar det

till dödsskugga och tjockt mörker.

17 Men vägrar ni lyssna

ska jag hemligen gråta

över ert högmod.

Mina ögon ska strömma av bittra tårar

eftersom Herrens hjord

förs bort i fångenskap.

18 Säg till kungen och drottningmodern:

’Inta en ödmjuk position,

för den vackra kronan har fallit

från era huvuden.’

19 Städerna i Negev är stängda,

ingen kan öppna dem.

Hela Juda är helt och hållet 

bortfört i fångenskap.

20 Lyft blicken

och se dem som kommer från norr.

Var är hjorden du fick,

din vackra hjord?

21 Vad ska du säga

när Gud sätter till dina härskare

dem som du menade var dina nära vänner?

Ska du då inte plågas

likt en födande kvinna?

22 Du kanske tänker:

”Varför har detta hänt mig?”

Det är på grund av dina många synder

som din kjol lyftes upp

och du blev våldtagen.

23 Kan etiopiern ändra sin hudfärg

eller leoparden sina fläckar?

Då kan också ni göra gott,

ni som vant er att göra ont.

24 Jag ska skingra dem som strån 

bortförda av ökenvinden.

25 Det ska vara din lott,

den del jag tilldelat dig, säger Herren,

därför att du glömt mig och litat på lögn.

26 Jag ska också dra upp kjolen 

över ditt ansikte så att din skam blottas,

27 dina äktenskapsbrott, 

ditt liderliga frustande,

ditt skamlösa horande.

Jag såg dina vidrigheter 

på kullarna och på fältet.

Fördömelse över dig, Jerusalem!

Ska du aldrig bli ren?

Nästa

Föregående

13:18. kungen och drottningmodern. Möjligen avses Jojakin och Nehushta (2 Kung 24:8).

© Ragnar Blomfelt