JEREMIA

KAPITEL 11

Det brutna förbundet

1 Följande ord kom till Jeremia från Herren: 2 ”Lyssna till detta förbunds ord! Förmedla dem till Judas män och Jerusalems invånare. 3 Säg till dem: Så säger Jahve, Israels Gud: Förbannad är den man som inte lyder detta förbunds ord, 4 som jag befallde era fäder den dag jag förde dem ut från Egypten, ur smältugnen. Jag sa: Lyssna till mig och gör allt som jag befallt er! Då ska ni vara mitt folk och jag ska vara er Gud. 5 Då ska jag hålla den ed som jag gav era fäder, att ge dem ett land som flödar av mjölk och honung, så som det är i dag.” Jag svarade: ”Amen, Herre.”

6 Herren sa till mig: ”Förkunna alla dessa ord i Judas städer och på Jerusalems gator: Lyssna till detta förbunds ord och lev efter dem. 7 Jag varnade era fäder den dag jag förde dem ut från Egypten. Ständigt varnade jag dem, till denna dag, och sa: Lyssna till mig! 8 Men de lyssnade inte och vände inte örat till. Alla följde sitt rebelliska och onda hjärta. Därför lät jag dem drabbas av alla ord i förbundet, som de vägrade hålla trots min befallning.”

9 Herren sa till mig: ”En konspiration har avslöjats bland Judas män och Jerusalems invånare. 10 De har återvänt till synderna hos sina fäder, som vägrade lyssna till mina ord. De följer andra gudar och tjänar dem. Israels och Judas hus har brutit förbundet som jag slöt med deras fäder. 11 Därför säger Herren: Lyssna! Jag ska sända ofärd över dem. De ska inte komma undan. När de då ropar till mig ska jag inte lyssna på dem. 12 Då ska Judas städer och Jerusalems invånare gå och ropa till gudarna som de tänder rökelse åt. Men de ska inte kunna frälsa dem under ofärdstid. 13 För du har lika många gudar som du har städer, Juda. Och antalet altaren ni satt upp åt Skammen, altaren där ni tänder rökelse åt Baal, är lika många som gatorna i Jerusalem.

14 Jeremia, be inte för detta folk. Kom inte med klagan och förböner för dem. För jag tänker inte lyssna på dem när de ropar till mig i sin ofärd.

15 Vad gör min älskade i mitt hus, hon som betett sig skamligt så ofta? Kan heligt offerkött förhindra din ofärd? Då skulle du allt jubla. 16 Herren kallade dig ’ett grönskande olivträd med vacker form och frukt’. Men med dånet av ett kraftigt oväder sätter han eld på trädet så att grenarna förstörs. 17 Härskarornas Herre planterade dig. Han har uttalat ofärd över dig. Detta på grund av Israels och Judas hus onda beteende. De gjorde mig vred genom att tända rökelse åt Baal.”

Mordplaner mot Jeremia

18 Herren uppenbarade för mig 

så att jag fick veta.

Du visade mig vad de hade i görningen.

19 Jag var som ett fogligt lamm

som förs bort till slakt.

Jag var omedveten 

om deras uttänkta planer mot mig:

”Vi fördärvar trädet med dess frukt.

Vi utrotar honom från de levandes land

så att ingen mer minns hans namn.”

20 Men härskarornas Herre, 

du rättvise domare

som prövar hjärtan och sinne,

låt mig få se din hämnd på dem,

för inför dig har jag lagt fram min sak.

21 Därför: Herren har något att säga angående Anatots män, som vill ha ihjäl dig och säger: ”Profetera inte i Jahves namn, för då dödar vi dig!” 22 Så härskarornas Herre säger: Lyssna, jag ska straffa dem! Deras unga män ska dö för svärd och deras söner och döttrar ska dö av svält. 23 Ingen av dem ska överleva, för jag ska sända ofärd över Anatots män det år när straffet kommer.

Nästa

Föregående

11:5. Amen betyder ’sant’, ’trovärdigt’.

11:21, 23. Anatots män. Anatot var Jeremias hemstad, se 1:1 med kommentar.

© Ragnar Blomfelt