JEREMIA

KAPITEL 1

1 Detta är Jeremias ord. Han var son till Hilkia, en av prästerna i Anatot i Benjamins land. 2 Herrens ord kom till Jeremia då Josia, Amons son, var kung över Juda, i hans trettonde regeringsår, 3 och då Jojakim, Josias son, var kung över Juda, ända till slutet av det elfte året då Sidkia, Josias son, var kung över Juda. Det året, i den femte månaden, fördes Jerusalems befolkning bort i fångenskap.

Jeremia blir kallad

4 Herrens ord kom till mig: 5 ”Innan jag formade dig i moderlivet kände jag dig. Innan du blev född avskilde jag dig. Jag satte dig till profet för folken.”

6 Jag svarade: ”O, Herre Jahve! Jag kan inte tala, jag är alltför ung!” 7 Men Herren sa till mig: ”Säg inte att du är alltför ung. Du ska gå dit jag sänder dig och tala det jag befaller dig. 8 Var inte rädd för dem, för jag är med dig för att hjälpa dig, säger Herren.” 9 Sedan sträckte Herren ut handen, rörde vid min mun och sa: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. 10 Jag sätter dig i dag över folk och riken, till att rycka upp och riva ner, till att ödelägga och fördärva, till att bygga och plantera.”

Två syner

11 Herrens ord kom till mig: ”Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: ”Jag ser en gren av ett mandelträd.” 12 Herren sa: ”Du har sett rätt. Jag vakar över mitt ord för att det ska uppfyllas.”

13 Åter kom Herrens ord till mig: ”Vad ser du?” Jag svarade: ”Jag ser i norr en kokande gryta som lutar hitåt.” 14 Herren sa till mig: ”Från norr ska ofärd välla in över alla som bor i landet. 15 Lyssna! Jag kallar på alla stammar från rikena i norr, säger Herren. De ska komma och placera sina troner vid ingången till Jerusalems portar, mot stadens murar och mot alla städer i Juda. 16 Jag ska avkunna mina domar mot dem för all deras ondska, för de har övergett mig och tänt rökelse åt andra gudar och tillbett sina händers verk.

17 Gör dig redo! Res dig och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte modlös inför dem, för då gör jag dig verkligen modlös inför dem. 18 Lyssna! Jag gör dig i dag till en befäst stad, till en järnpelare, till en kopparmur mot hela landet, mot Judas kungar, dess ledare och präster, och mot folket i landet. 19 De ska angripa dig men inte besegra dig, för jag är med dig och ska rädda dig, säger Herren.”

Nästa

1:1. Jeremia verkade som profet cirka 626-586 f. Kr. Anatot. Låg cirka 5 km nordost om Jerusalem.

1:2. trettonde regeringsår. 627 f. Kr.

1:3. det elfte året. 586 f. Kr.

1:5. för folken. Inte bara till Israel utan även till andra länder och folk, se kapitel 25, 46-51.

© Ragnar Blomfelt