HOSEA

KAPITEL 14

1 Samaria ska bära sin skuld,

för hon har trotsat sin Gud.

De ska falla för svärd,

deras små barn ska krossas,

havande kvinnor skäras upp.

Kallelse till omvändelse

2 Vänd om, Israel, till Jahve din Gud,

för genom din skuld har du fallit.

3 Ta med er ord

och vänd om till Herren.

Säg till honom:

”Förlåt all vår skuld

och ta emot det goda:

vi frambär våra läppars pris.

4 Assur kan inte hjälpa oss,

vi ska inte rida på hästar,

och aldrig mer säga ’vår gud’

till det som våra händer gjort.

För hos dig

får den faderlöse barmhärtighet.”

5 Jag ska bota deras avfall

och älska dem obehindrat,

för min vrede mot dem har blidkats.

6 Jag ska vara som dagg för Israel,

som ska blomstra som liljan,

skjuta rötter som Libanons träd

7 och breda ut sina grenar.

Han ska vara vacker som olivträdet

och dofta som Libanons skog.

8 De ska åter bo i hans skugga.

De ska odla säd

och blomstra som vinstocken.

Israels rykte ska bli som Libanons vin.

9 Efraim, vad ska jag med avgudar till?

Det är jag som ger svar

och vakar över honom.

Jag är som en grönskande cypress.

Från mig kommer din frukt.

10 Den som är vis förstår detta.

Den förståndige begriper.

För Herrens vägar är rätta

och där vandrar de rättfärdiga,

men syndarna faller där.

Joel

Föregående

14:3-5. Omvändelse och förlåtelse (v. 3-4) leder till att Guds vrede blidkas och Guds kärlek flödar (v. 5).

© Ragnar Blomfelt