Februari 2017. Psalmernas bok blev inkluderad i YouVersion (med några enstaka justeringar i översättningen).

Januari 2017. Kommentarer till Psalmernas bok införda.

11 okt 2016. Översatta introduktioner från ESV Study Bible införda i alla översatta brev. Läs mer.

April 2016. Psalmernas bok klar. Revidering av Nya Testamentet klar. Läs mer.

18 okt 2014. Översättningen av Psalmernas bok, beta-version.

1 Juli 2013. Svenskbibel blev inkluderad i YouVersion. Där kan du nu gratis ladda ner en app med olika översättningar, bl.a. svenskbibel.

1 Maj 2013. Namnbyte. NTV2 blir svenskbibel. Några justeringar har gjorts i bibeltexten utifrån Nestle-Aland 28.

1 Januari 2013. NTV2 med kommentarer blev klar.

1 januari 2012. NTV1 blev klar.

11 oktober 2009. NTV1 beta presenterades officiellt på internet.


 

Tillbaka