HESEKIEL

KAPITEL 6

Dom över Israels avgudadyrkan

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Män­ni­skoson, vänd ansiktet mot Israels berg och profetera mot dem: 3 Ni Israels berg, hör Herren Jahves ord! Så säger Herren Jahve till bergen och höjderna, till bäckarna och dalarna: Lyssna, jag själv ska sända svärdet mot er och jag ska förstöra era offerhöjder. 4 Era altaren ska ödeläggas och era solstoder krossas. Och jag ska vräka era slagna framför era avgudar. 5 Jag ska lägga liken av Israels söner framför deras avgudar och sprida ut era ben runt om era altaren. 6 Var ni än bor ska städerna läggas i ruiner och offerhöjderna ödeläggas, så att era altaren raseras och förstörs. Era avgudar ska krossas och försvinna, era solstoder ska nerhuggas och era verk utplånas. 7 De dräpta ska falla mitt ibland er, och ni ska förstå att jag är Jahve.

8 Men jag låter några överleva. När ni sprids ut i länderna ska några av er undkomma svärdet bland folken. 9 De som undkommit ska minnas mig bland folken där de är i fångenskap. Hur nedslagen blev jag inte av deras trolösa hjärtan som avvek från mig och av deras ögon som trolöst suktade efter sina avgudar. De ska hata sig själva för sina onda handlingar, alla sina vidrigheter. 10 Och de ska förstå att jag är Jahve. Det var inte utan orsak jag hotade sända denna ofärd över dem.

11 Så säger Herren Jahve: Klappa med händerna och stampa med fötterna och tala fördömande mot alla onda vidrigheter bland Israels folk, för de ska falla  genom svärd, svält och pest. 12 Den som är i fjärran ska dö av pest. Den som är nära ska falla för svärd. Den som är kvar under belägring ska dö av svält. På detta sätt ska jag fullborda min vrede mot dem. 13 Ni ska förstå att jag är Jahve, när deras slagna ligger mitt bland deras avgudar omkring deras altaren, på alla höga kullar och bergstoppar, under alla grönskande träd och lummiga terebinter, överallt där de lät en blidkande doft stiga upp till alla sina avgudar. 14 Jag ska sträcka ut handen mot dem och överallt där de bor göra landet öde och tomt, från öknen till Dibla. Då ska de förstå att jag är Jahve.”

Nästa

Föregående

6:7, 10, 13-14. förstå att jag är Jahve. Se kommentar till 2 Mos 3:15.

© Ragnar Blomfelt