HESEKIEL

KAPITEL 46

Fursten och offren

1 Så säger Herren Jahve: Den inre förgårdens port som vetter åt öster ska vara stängd under de sex arbetsdagarna. Men på sabbatsdagen och nymånadsdagen ska den hållas öppen. 2 Fursten ska utifrån gå in genom portens förhall och ställa sig vid portens dörrpost. Prästerna ska ordna med hans brännoffer och fredsoffer. Han ska tillbe vid portens tröskel och sedan gå ut. Porten ska inte stängas förrän på kvällen. 3 Folket i landet ska tillbe Herren vid ingången till samma port på sabbater och nymånader.

4 Brännoffret som fursten frambär åt Herren på sabbatsdagen ska bestå av sex felfria lamm och en felfri bagge. 5 Matoffret ska vara drygt femton liter mjöl för baggen och valfri mängd för lammen. Till femton liter mjöl ska vara drygt tre liter olja. 6 På nymånadsdagen ska han frambära en felfri ungtjur, sex lamm och en bagge, alla felfria. 7 Som matoffer ska han ge drygt femton liter mjöl för tjuren och likaså för baggen, samt för lammen så mycket han har råd med. Till femton liter mjöl ska vara drygt tre liter olja. 8 När fursten går in ska han gå genom portens förhall, och samma väg ska han gå ut.

9 När folket i landet kommer inför Herrens ansikte vid högtiderna, ska han som gått in genom norra porten för att tillbe gå ut genom södra porten. Han som gått in genom södra porten ska gå ut genom norra porten. Ingen får gå tillbaka genom samma port som han gått in genom, utan han ska gå ut genom den motsatta. 10 När folket går in ska fursten gå in med dem. Och de ska gå ut samtidigt.

11 Vid fester och högtider ska matoffret vara drygt femton liter mjöl för tjuren och likaså för baggen, samt för lammen en valfri mängd. Till femton liter mjöl ska vara drygt tre liter olja. 12 När furs­ten frambär ett frivilligt offer åt Herren, ett brännoffer eller ett fredsoffer, ska den port som vetter åt öster öppnas för honom. Han ska frambära sitt brännoffer och sitt fredsoffer så som han gör på sabbatsdagen. Därefter ska han gå ut, och porten ska stängas efter honom.

13 Varje dag ska du som brännoffer åt Herren frambära ett felfritt årsgammalt lamm. Varje morgon ska du göra det. 14 Till det ska du varje morgon som matoffer frambära drygt tre liter mjöl samt drygt en liter olja för att fukta mjölet. Detta matoffer åt Herren ska vara en fast och ständig ordning. 15 De ska offra lammet, matoffret och oljan varje morgon som ständigt ­brännoffer.

Fursten och hans söner

16 Så säger Herren Jahve: Om fursten ger någon av sina söner en gåva av sin egendom, ska det tillhöra hans söner. Det blir deras arvsegendom. 17 Men om han ger en gåva av sin egendom åt någon av sina tjänare, då tillhör den tjänaren fram till friåret. Därefter ska den återgå till fursten. Hans arv tillhör endast hans söner, det är deras. 18 Fursten får inte ta av folkets arv så att han tvingar bort dem från deras egendom. Bara av egen egendom kan han låta sina söner ärva, för att ingen av mitt folk ska fördrivas från sin egendom.”

Platserna där offren tillreds

19 Han förde mig genom ingången som låg vid sidan om porten till de heliga tempelkamrar som vette åt norr, som var avsedda för prästerna. Och jag såg en plats längst in mot väster. 20 Han sa till mig: ”Detta är platsen där präst­erna ska koka skuldoffret och syndoffret samt baka matoffret. Detta för att de inte ska bära ut det på den yttre förgården och överföra helighet till folket.”

21 Sedan förde han mig ut på den yttre förgården och ledde mig fram till förgårdens fyra hörn. Jag såg att i varje hörn av förgården fanns en gård. 22 I förgårdens fyra hörn fanns mindre gårdar, tjugo meter långa och femton meter breda. De fyra hörngårdarna hade samma mått. 23 Omkring alla fyra gårdar var en mur på alla sidor. Längs foten av muren runt om var anordnat kokplatser. 24 Han sa till mig: ”Detta är köken där tempeltjänarna kokar folkets slaktoffer.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt