HESEKIEL

KAPITEL 43

Herrens härlighet

1 Han förde mig till porten som vette mot öster. 2 Och se, härligheten från Israels Gud kom från öster. Hans röst var som dånet av väldiga vatten. Jorden strålade av hans härlighet. 3 Synen liknade den syn jag hade när jag kom för att fördärva staden. Den var lik synen jag hade vid floden Kebar. Jag föll ner på mitt ansikte. 4 Herrens härlighet kom in i templet genom porten som vette mot öster. 5 Anden lyfte mig upp och förde mig in på den inre förgården. Och se, Herrens härlighet uppfyllde templet.

6 Medan mannen stod bredvid mig hörde jag någon tala till mig inifrån templet. 7 Han sa till mig: ”Människoson, detta är platsen för min tron och för mina fötter. Här ska jag bo bland Israels söner för evigt. Och Israels hus ska inte längre orena mitt heliga namn, varken de eller deras kungar, med sitt horande och med sina kungars lik vid deras offerhöjder. 8 De satte sin tröskel bredvid min tröskel och sin dörrpost bredvid min dörrpost, så att bara muren skilde oss åt. De orenade mitt heliga namn med sina vidrigheter, så jag slukade dem i min vrede. 9 Men nu måste de avlägsna sitt horande och hålla sina kungars lik ifrån mig. Sedan ska jag bo bland dem för evigt.

10 Men du människoson, beskriv för Israels hus detta tempel så att de skäms för sina synder. Låt dem mäta mönstret. 11 Om de då skäms för allt de gjort, så upplys dem om templets plan och inredning, med utgångar och ingångar, hela dess form och alla stadgar och lagar som gäller. Nedteckna det inför deras ögon så att de ger akt på hela dess form och alla dess lagar och följer dem. 12 Detta är lagen om templet: Hela området kring toppen av berget ska vara högheligt. Lyssna! Detta är lagen om templet.

Altaret

13 Detta är altarets mått. Dess sockel var drygt femtio centimeter hög och bred, och kanten runt om var drygt en decimeter hög. Detta var altarets underlag. 14 Från sockeln vid marken upp till den nedre avsatsen var det drygt en meter, och bredden var drygt en meter. Från den mindre avsatsen upp till den större var det drygt två meter, och bredden var drygt femtio centimeter. 15 Altarhärden var drygt två meter hög, och från altarhärden stack de fyra hornen upp. 16 Altarhärden var drygt sex meter lång och bred, en liksidig fyrkant. 17 Avsatsen var drygt sju meter lång och bred utefter sina fyra sidor. Listen runt om var drygt tjugofem centimeter, och dess sockel sträckte sig drygt femtio centimeter runt om. Altartrappan vette åt öster.

18 Han sa till mig: ”Människo­son, så säger Herren Jahve: Detta är föreskrifterna angående altaret för den dag då det blir byggt, så att man kan offra brännoffer och bestänka det med blod. 19 Då ska du ge en ungtjur som syndoffer åt de levitiska prästerna som är av Sadoks släkt. Dessa får träda fram till mig för att tjänstgöra inför mig, säger Herren Jahve. 20 Ta av blodet och stryk på altarets fyra horn och på avsatsens fyra hörn och på listen runt om. Så renar du altaret och bringar försoning för det. 21 Ta sedan syndoffertjuren och bränn den utanför helgedomen på en bestämd plats inom tempel­området.

22 För fram nästa dag en felfri bock som syndoffer. Med den ska altaret renas, så som det förut renats med tjuren. 23 När du slutfört reningen ska du föra fram en felfri ungtjur och en felfri bagge av småboskapen. 24 För fram dem inför Herren. Prästerna ska strö salt över dem och offra dem som brännoffer åt Herren. 25 Varje dag under sju dagar ska du offra en bock som syndoffer. Även en felfri ungtjur och en felfri bagge av småboskapen ska offras. 26 I sju dagar ska man så bringa försoning för altaret och rena det och inviga det. 27 Men efter dessa dagar ska prästerna på åttonde dagen och framöver offra era brännoffer och fredsoffer på altaret. Och då ska jag godta er, säger Herren Jahve.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt