HESEKIEL

KAPITEL 41

1 Han förde mig till tempelsalen och mätte pelarna där. På båda sidor var de tre meter breda, det var bredden på helgedomen. 2 Ingången var fem meter bred, och dess sidoväggar två och en halv meter på var sida. Han mätte salens längd till tjugo meter, och dess bredd till tio meter.

3 Så gick han in i det innersta rummet och mätte ingångens pelare som var en meter. Ingången var tre meter och väggarna på var sida tre och en halv meter. 4 Han mätte rummets längd till tio meter, och dess bredd framför tempelsalen till tio meter. Han sa till mig: ”Detta är det allra heligaste.”

5 Han mätte tempelväggen som var tre meter tjock. Sido­kamrarnas bredd var två meter runt om hela byggnaden. 6 Sidokamrarna låg i tre våningar, den ena ovanpå den andra, trettio kamrar i varje våning. På den mur som sträckte sig innanför sidokamrarna runt om fanns avsatser som de vilade på, för i själva husväggen skulle de inte vara fastbyggda. 7 Därmed blev sidokamrarna bredare ju högre de låg kring byggnaden. För templets kringbyggnad sträckte sig med övervåning ovanpå övervåning runt om byggnaden. Därför ökade bredden allteftersom våningen låg högre upp. Från den nedersta våningen steg man upp i den översta genom den mellersta.

8 Jag såg att templet låg på en upphöjd sockel, som sträckte sig runt om. Sidokamrarnas murgrund var en hel stav hög, tre meter ut till kanten. 9 Ytterväggen till sidorummen var två och en halv meter tjock. Den öppna platsen mellan templets sidorum 10 och de andra rummen var tio meter bred runt om hela templet. 11 Ingångarna till sidokamrarna låg utåt den öppna platsen, en ingång mot norr och en mot söder. Den öppna platsen var två och en halv meter bred runt om.

12 Byggnaden som vette mot den avskilda tempelgården mot väst var trettiofem meter bred. Byggnadens mur var två och en halv meter tjock runt om och fyrtiofem meter lång. 13 Han mätte byggnaden till femtio meter i längd. Tempelgården och byggnaden med murarna var tillsammans femtio meter i längd. 14 Tempelfasaden och tempelgården mot öst var tillsammans femtio meter bred.

15 Han mätte längden på den byggnad som låg invid tempelgården på baksidan, samt avsatserna på dess fasad åt båda sidor: De var femtio meter. Tempelsalen, den inre delen, förhallen mot förgården, 16 trösklarna, gallerfönstren och gallerierna runt om i deras tre våningar var klädda med träpanel. De var beklädda från golvet till fönstren, och fönstren var täckta. 17 Från platsen ovanför dörröppningen i och utanför templet och överallt på väggarna inne och ute fanns det med jämna mellanrum 18 snidade keruber och palmer. Varje palm stod mellan två keruber, och varje kerub hade två ansikten, 19 ett människoansikte mot palmen på ena sidan och ett lejonansikte mot palmen på andra sidan. Så var det runt hela templet. 20 Från marken upp över ingången fanns snidade keruber och palmer på templets väggar.

21 Tempelsalens dörröppning var fyrkantig, och framsidan av det heligaste hade samma utseende. 22 Altaret var av trä, en och en halv meter högt och en meter långt. Hörnen, skivan och si­dorna var av trä. Han sa till mig: ”Detta är det bord som ska stå inför Herrens ansikte.” 23 Både tempelsalen och det heligaste hade två dörrar. 24 Varje dörr hade två vridbara delar, två dörrblad i varje dörr. 25 På dörrarna till tempelsalen fanns snidade keruber och palmer som på väggarna. På förhallens framsida, utanför, var ett trapphus av trä. 26 Gallerförsedda fönster och palmornament fanns på båda sidor av förhallens sidoväggar, samt i husets sidokamrar och i trapphusen.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt