HESEKIEL

KAPITEL 39

Gud straffar Gog

1 Människoson, profetera mot Gog och säg: Så säger Herren Jahve: Lyssna! Jag är emot dig, Gog, storfurste över Meshek och Tubal. 2 Jag ska föra dig omkring och vara dig pådrivande. Jag ska hämta dig från landet längst i norr och sända dig mot Israels berg. 3 Där ska jag slå bågen ur din vänstra hand och låta pilarna falla ur din högra. 4 Du ska falla på Israels berg med alla dina härar och folken som är med dig. Jag ska ge dig till föda åt alla rovfåglar och markens vilddjur. 5 Du ska falla på bara ­marken, för jag har talat, säger Herren Jahve. 6 Jag ska sända eld mot Magog och mot dem som lever tryggt i kustländerna. Då ska de förstå att jag är Jahve. 7 Jag ska göra mitt heliga namn känt bland mitt folk Israel. Jag ska inte längre låta mitt heliga namn vanhelgas. Då ska folken förstå att jag är Jahve, den Helige i Israel. 8 Lyssna! Det kommer, det ska ske, säger Herren Jahve. Detta är dagen jag talat om.

9 Sedan ska de boende i Israels städer gå ut och tända eld och bränna upp vapnen, små och stora sköldar, bågar och pilar, påkar och spjut. De ska elda med det i sju år. 10 De ska inte behöva hämta ved från marken eller hugga den i skogarna, för de ska elda med vapnen. De ska röva från sina rövare och plundra sina plundrare, säger Herren Jahve.

11 Den dagen ska jag ge Gog en gravplats i Israel, i ’Vägfarandes dal’ öster om havet. Dalen ska stänga vägen för vägfarande. Där ska Gog och hela hans folkhop begravas, och dalen ska kallas ’Hamon Gogdalen’. 12 I sju månader ska Israels folk begrava dem för att rena landet. 13 Allt folket i landet ska begrava dem, och det ska ge dem ett gott rykte den dag då jag visar min härlighet, säger Herren Jahve. 14 För att rena landet ska de utse män som ständigt drar genom landet för att begrava dem som vandrade fram där och ännu ligger kvar ovan jord. Efter sju månader ska de börja söka. 15 När de drar genom landet och någon får syn på människoben, ska han sätta ett märke bredvid dem tills dödgrävarna hinner begrava dem i ’Hamon Gogdalen’. 16 Där ska också finnas en stad som heter Hamona. Så ska de rena landet.

17 Människoson, så säger Herren Jahve: Säg till alla slags fåglar och markens alla vilddjur: Samla er och kom! Samlas från alla håll till mitt slaktoffer, det väldiga slaktoffer som jag ordnar åt er på Israels berg. Ni ska få äta kött och dricka blod. 18 Ni ska få äta kött av mäktiga män och dricka blod av jordens furstar, som vore de baggar och lamm, bockar och tjurar, alla gödda i Bashan. 19 Ät er mätta på fett och drick er berusade på blod, av det slaktoffer som jag ordnar åt er. 20 Mätta er vid mitt bord av hästar och ryttare, av mäktiga män och alla slags krigsmän, säger Herren Jahve.

21 Jag ska uppenbara min härlighet bland folken. Och alla folk ska se min verkställda dom och hur min hand drabbat dem. 22 Israels hus ska förstå att jag är Jahve deras Gud, från den dagen och för all framtid. 23 Folken ska förstå att Israels hus fördes bort i fångenskap för sin skuld. Eftersom de var trolösa mot mig dolde jag mitt ansikte för dem och gav dem i deras fienders hand så att de alla föll för svärd. 24 Jag behandlade dem som deras orenhet och brott förtjänade. Jag dolde mitt ansikte för dem.

Israels återupprättelse

25 Därför säger Herren Jahve: Nu ska jag återupprätta Jakob och vara barmhärtig mot hela Israels hus. Jag brinner av lidelse för mitt heliga namn. 26 De ska bära sin vanära och all sin trolöshet mot mig, när de bor tryggt i sitt land utan att någon skrämmer dem. 27 När jag för dem tillbaka från folken och samlar dem från deras fiendeländer, då visar jag genom dem min helighet inför många folk. 28 De ska förstå att jag är Jahve deras Gud, för jag förde dem i fångenskap bland folken och sedan samlade jag dem till deras eget land. Jag lät inte någon bli kvar där. 29 Jag ska inte längre dölja mitt ansikte för dem, för jag har utgjutit min Ande över Israels hus, säger Herren Jahve.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt