HESEKIEL

KAPITEL 35

Dom över Edom

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, vänd dig mot Seirs berg och profetera mot det. 3 Säg till det: Så säger Herren Jahve: Lyssna! Jag är emot dig, Seirs berg. Jag ska lyfta handen mot dig och göra dig öde och tom. 4 Jag ska lägga dina städer i ruiner och du ska bli öde. Då ska du förstå att jag är Jahve.

5 Du har alltid hatat Is­raels söner. Du gav dem åt svärdet under deras ofärds tid, vid tiden för deras slutliga straff. 6 Därför, så sant jag lever, säger Herren Jahve, jag ska spilla ditt blod, och blod ska förfölja dig. Eftersom du inte hatat blod ska blod förfölja dig. 7 Jag ska göra Seirs berg helt ödsligt och ha ihjäl alla som går omkring där. 8 Jag ska fylla dess berg med lik. På dina höjder, i dina dalar och vid alla dina bäckar ska män falla för svärd. 9 Jag ska göra dig till en evig ödemark och dina städer ska vara folktomma. Då ska ni förstå att jag är Jahve.

10 Du sa: ’De två folken och de två länderna ska bli mina, vi ska ta dem i besittning.’ Och det fastän Jahve var där! 11 Därför, så sant jag lever, säger Herren Jahve: jag ska behandla dig så som du i ditt hat behandlat dem, med samma vrede och lidelse. Jag ska göra mig känd bland dem när jag dömer dig. 12 Du ska förstå att jag är Jahve. Jag hörde alla hånfulla ord du uttalade mot Israels berg när du sa: ’De är ödelagda, vi har fått dem till föda!’ 13 Ni har bröstat upp er och pladdrat en massa mot mig. Jag har hört!

14 Så säger Herren Jahve: Medan hela jorden gläds ska jag göra dig till en ödemark. 15 Eftersom du gladde dig över att Israels egendom blev ödelagd, ska jag göra samma mot dig. Du, Seirs berg och hela Edom, allt ska läggas öde. Då ska de förstå att jag är Jahve.

Nästa

Föregående

35:2. Seirs berg. Edom.

35:10. De två folken. Israel och Juda.

© Ragnar Blomfelt