HESEKIEL

KAPITEL 34

Israels usla herdar

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, profetera mot Israels herdar, profetera och säg till herdarna: Så säger Herren Jahve: Fördömelse över er, ni Israels herdar som bara tar hand om er själva! Ska inte herdarna ta hand om fåren? 3 Ni åt det feta, klädde er med ullen och slaktade de välgödda djuren. Ni tog inte hand om hjorden. 4 Ni har inte stärkt de svaga, botat de sjuka, förbundit de sårade, återfört de vilsegångna, uppsökt de förlorade. Utan ni härskade över dem strängt och hårt. 5 De skingrades eftersom de var utan herde. De blev till föda åt markens alla vilddjur när de skingrades. 6 Mina får går vilse på alla berg och höga kullar. De är skingrade över hela jorden utan att någon frågar eller söker efter dem.

7 Hör därför Herrens ord, ni herdar: 8 Så sant jag lever, säger Herren Jahve: Sannerligen, mina får har blivit till byte och rov för alla markens vilddjur, för de har ingen herde. Mina herdar bryr sig inte om mina får, för herdarna tänker bara på sig själva och inte på mina får. 9 Hör därför Herrens ord, ni herdar: 10 Så säger Herren Jahve: Lyssna! Jag är emot herdarna och ska kräva tillbaka mina får ur deras händer. Jag gör slut på deras herdetjänst. De ska inte mer kunna föda sig själva, för jag ska rädda mina får ur deras gap så att de inte blir föda åt dem.

Den gode herden

11 För så säger Herren Jahve: Lyssna! Jag ska själv söka upp mina får och ta hand om dem. 12 Som en herde tar hand om sin hjord när han är hos sina får som varit skingrade, så ska jag ta hand om mina får och rädda dem från alla orter dit de skingrades under en mulen och mörk dag. 13 Jag ska föra dem ut från folken, samla dem från länderna och föra dem till sitt eget land. På Israels berg, vid bäckarna och överallt där de bor i landet ska jag valla dem. 14 På goda betesmarker ska jag valla dem, på Israels höga berg ska de ha sina ängar. Där ska de få vila på goda betesmarker. De ska ha saftigt bete på Israels berg. 15 Jag ska själv valla mina får och låta dem vila, säger Herren Jahve. 16 Jag ska uppsöka de förlorade, återföra de vilsegångna, förbinda de sårade, och stärka de svaga. Men de feta och de starka ska jag förgöra, jag ska valla dem till domen.

17 Men ni, mina får, så säger Herren Jahve: Jag ska döma mellan får och får, mellan baggar och bockar! 18 Är det inte nog att ni får gå i vall på den bästa betesmarken? Måste ni också trampa ner återstoden av er betesplats? Är det inte nog för er att få dricka det klara vattnet? Måste ni också med era klövar grumla det som återstår? 19 Måste mina får beta vad ni har trampat ner, och dricka vad era klövar har grumlat?

20 Därför säger Herren Jahve till dem: Lyssna! Jag ska själv döma mellan de feta och de magra fåren. 21 Med länd och bog stöter ni de svaga, och ni stångar dem med era horn tills ni drivit bort och skingrat dem. 22 Därför ska jag rädda mina får så att de inte mer blir byte. Och jag ska döma mellan får och får. 23 Jag ska resa upp en herde över dem och han ska valla dem, min tjänare David. Han ska valla dem och vara deras herde. 24 Jag, Jahve, ska vara deras Gud. Och min tjänare David ska vara furste bland dem. Jag, Jahve, har talat.

25 Jag ska sluta ett fredsförbund med dem. Jag ska göra slut på landets vilddjur så att det tryggt går att bo i öknen och sova i skogarna. 26 Jag ska göra så att de och landet omkring min höjd blir till välsignelse. Jag ska göra så att det regnar i rätt tid – välsignelseskurar. 27 Markens träd ska bära frukt och jorden ska ge gröda. Och de ska bo trygga i landet. De ska förstå att jag är Jahve när jag bryter av deras ok och räddar dem från slavdrivarna. 28 De ska inte mer bli byte för folkslagen, och markens djur ska inte sluka dem. De ska bo i trygghet och ingen ska skrämma dem. 29 Jag ska resa upp en ryktbar plantering åt dem. De ska aldrig mer dö av hunger i landet eller föraktas av folkslagen. 30 De ska förstå att jag, Jahve deras Gud, är med dem och att de, Israels hus, är mitt folk, säger Herren Jahve. 31 Ni är mina får, den hjord som jag vallar. Ni är människor, och jag är er Gud, säger Herren Jahve.”

Nästa

Föregående

34:23. Jag ska resa upp en herde … min tjänare David. Inte den kung som levde drygt 400 år tidigare utan här avses Messias. Versen möter sin fullbordan i Jesus Kristus, Joh 10:11-18. Även ”de äldste” i Nya Testamentet uppmanas vara herdar, 1 Petr 5:1-4.

© Ragnar Blomfelt