HESEKIEL

KAPITEL 27

Sorgesång om Tyros

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, sjung en sorge­sång om Tyros. 3 Säg till Tyros, som bor vid havets portar och driver handel med folken i många kustländer: Så säger Herren Jahve:

O Tyros, du säger:

’Jag är fullkomlig i skönhet.’

4 I havets mitt går dina gränser.

De som byggde dig

gjorde din skönhet fullkomlig.

5 De gjorde allt ditt träarbete

av cypress från Senir.

De tog en ceder från Libanon

för att göra en mast åt dig.

6 De gjorde dina åror av ekar från Bashan.

De gjorde ditt däck av ädelträ

från kitteernas öländer,

inlagt med elfenben.

7 Seglet av fint färggrannt egyptiskt linne

hade du även som baner.

Ditt solsegel var av violett och purpurrött tyg

från Elishas öländer.

8 Folk från Sidon och Arvad

var dina roddare.

De händiga hos dig, Tyros, var ditt manskap.

9 Gebals äldste och dess händiga män

underhöll skeppet.

Havets alla fartyg med manskap

kom till dig för byteshandel.

10 Perser, ludeer och puteer

var soldater i din armé.

De hängde i dig sina sköldar och hjälmar.

De gav dig glans.

11 Arvads söner och din armé

stod runt om på dina murar.

Gammads män var i dina torn.

De hängde upp sina sköldar 

omkring dina murar.

De fullkomnade din skönhet.

12 Tarshish var din handelspartner eftersom du var rik på allt. De bytte silver, järn, tenn och bly mot dina varor. 13 Grekland, Tubal och Meshek handlade med dig. De gav dig slavar och kopparkärl i utbyte. 14 Från Bet-Togarma fick du arbetshästar, ridhästar och mulåsnor som betalning.

15 Dedans söner handlade med dig. Många kustländer var dina kunder. De betalade med elfenben och ebenholts. 16 Aram var din handelspartner eftersom du var rik på allt slags hantverk. De betalade med ädelsten, purpurrött ylle, färggrant tyg och linne, koraller och rubiner.

17 Juda och Israel handlade med dig. De gav dig vete från Minnit, bakverk och honung, olja och balsam, i utbyte för dina varor. 18 Damaskus var din handelspartner eftersom du var rik på allt slags hantverk och dyrbart gods. De gav vin från Helbon och ull från Sahar. 19 Dan och Javan gav dig garn som betalning, samt konstsmitt järn, kassia och kalmus i utbyte mot dina varor. 20 Dedan handlade med dig, de sålde sadeltäcken. 21 Araberna och Kedars alla furstar var dina handelspartners. De handlade med lamm, baggar och bockar.

22 Köpmän från Saba och Raama handlade med dig. De betalade med utsökta kryddor, alla slags ädelstenar och guld. 23 Harran, Kanne, Eden, Sabas köpmän, Assur och Kilmad handlade med dig. 24 De gjorde affärer med dig på din marknad med eleganta kläder, violetta klädesplagg, färggranna tyger, mönstrade täcken, tvinnade starka rep.

25 Tarshishskepp var lastade med dina varor.

Så blev du fullastad och tung

mitt ute på havet.

26 Dina roddare förde dig ut på stora vatten.

Östanvinden krossade dig

mitt ute på havet.

27 Ditt dyrbara gods, 

dina varor och din handel,

dina sjömän och styrmän,

de som underhöll skeppet,

handelsmännen, alla krigsmän

och allt manskap hos dig,

ska sjunka ner i havets djup

den dag du faller.

28 Dina sjömäns sorgerop

får kustländerna att skaka.

29 Alla roddare lämnar sina skepp.

Sjömän och matroser går i land.

30 De skriker över dig och klagar bittert.

De kastar jord på huvudet

och vältrar sig i aska.

31 De rakar sig skalliga på grund av dig

och klär sig i säcktyg.

De gråter bittert över dig,

en bitter klagan.

32 Jämrande och klagande

sjunger de en sorgesång om dig:

Vem är som Tyros,

nedtystad mitt ute på havet?

33 Med dina handelsvaror från havet

mättade du många folk.

Med din mängd av 

dyrbart gods och bytesvaror

berikade du jordens kungar.

34 Nu har havet krossat dig

och du är i djupet.

Dina bytesvaror

och allt ditt manskap

har gått till botten med dig.

35 Alla boende i kustländerna

är bestörta över dig.

Deras kungar ryser av fasa

med förvridna ansikten.

36 Köpmännen bland folken

visslar hånfullt åt dig.

Du har blivit ett skräckexempel.

Det är för evigt slut med dig.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt