HESEKIEL

KAPITEL 25

Profetia mot Ammon

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, vänd dig mot ammoniterna och profetera mot dem. 3 Säg till ammoniterna: Lyssna till Herren Jahves ord! Så säger Herren Jahve: Du ropade oförskämdheter mot min helgedom när den blev vanhelgad, mot Israels land när det ödelades, och mot Judas hus när de fördes i exil. 4 Lyssna! Därför ska jag ge dig som egendom åt österns söner. De ska slå upp läger och sätta upp tält hos dig. De ska äta din frukt och dricka din mjölk. 5 Jag ska göra Rabba till betesmark för kameler, och Ammon till viloplats för fårhjordar. Då ska ni förstå att jag är Jahve. 6 För så säger Herren Jahve: Du klappar med händerna, stampar med fötterna och jublar föraktfullt med hela din själ över Israel. 7 Lyssna! Därför ska jag sträcka ut handen mot dig och ge dig till byte åt folkslagen. Jag ska avlägsna dig från folken och utplåna dig från länderna. Jag ska förgöra dig. Då ska du förstå att jag är Jahve.

Profetia mot Moab och Seir

8 Så säger Herren Jahve: Moab och Seir säger: ’Judas hus är precis som alla andra länder!’ 9 Därför ska jag öppna upp flanken på Moabs bergssluttningar vid städerna samt gränsstäderna, landets prydnad: Bet-Hajesimot, Baal-Meon och Kirjatajim. 10 Jag ska ge Moab, tillsammans med Ammon, som egendom åt österns söner. Detta för att Ammon inte mer ska bli ihågkommet bland folken. 11 Jag ska verkställa domar över Moab, och då ska de förstå att jag är Jahve.

Profetia mot Edom

12 Så säger Herren Jahve: Edom har uppträtt hämndlystet mot Judas hus och dragit stor skuld över sig genom sin hämnd. 13 Därför, säger Herren Jahve, ska jag sträcka ut handen mot Edom och ha ihjäl både människor och djur. Jag ska ödelägga landet. Från Teman till Dedan ska de falla för svärd. 14 Jag ska hämnas på Edom genom mitt folk Israel, som ska verkställa min brinnande vrede mot Edom. De ska få erfara min hämnd, säger Herren Jahve.

Profetia mot filisteerna

15 Så säger Herren Jahve: Filisteerna har uppträtt hämndlystet. De hämnades med föraktfull själ. De ville fördärva på grund av evig fiendskap. 16 Därför säger Herren Jahve: Lyssna! Jag ska sträcka ut handen mot filisteerna och ha ihjäl kereteerna och förgöra dem som återstår i kustlandet. 17 Jag ska verkställa en väldig hämnd på dem med straffande vrede. Och de ska förstå att jag är Jahve när jag hämnas på dem.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt