HESEKIEL

KAPITEL 23

Ohola och Oholiba, två otrogna systrar

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, det var en gång två kvinnor, döttrar till samma mor. 3 De levde i otukt och hor i Egypten redan i sin ungdom. Där klämde och smekte man på deras jungfruliga bröst. 4 Den äldre hette Ohola och hennes syster Oholiba. De blev mina, och de födde söner och döttrar. Namnet Ohola står för Sa­maria och Oholiba för Jerusalem.

5 Ohola bedrev hor medan hon var min. Hon åtrådde sina älskare, grannarna assyrierna. 6 De var klädda i purpur. Det var ståthållare och furs­tar, alla attraktiva unga män, ryttare till häst. 7 Hon gav sig som hora åt Assurs alla främsta söner, och åt alla hon åtrådde. Hon orenade sig med alla deras avgudar. 8 Inte heller gav hon upp sitt horande med egyptierna som låg med henne då hon var ung. De hade smekt hennes jungfruliga bröst och tömt sin otukt över henne. 9 Därför överlämnade jag henne åt hennes älskare, Assurs söner, som hon åtrådde. 10 De klädde av henne naken, grep hennes söner och döttrar och dödade henne med svärd. Hon blev ökänd bland kvinnor, och de verkställde domar över henne.

11 Hennes syster Oholiba såg detta. Ändå blev hon mer fördärvad i sin åtrå och otukt än vad systern var. 12 Hon åtrådde sina grannar, Assurs söner. De var ju ståthållare och furstar i praktfulla kläder, ryttare till häst, alla attraktiva unga män. 13 Jag såg att också hon orenade sig. Båda hade tagit samma väg. 14 Men hon drev sitt horande längre. Hon fick se mansbilder inristade i väggen, bilder av kaldeer i högröd färg. 15 De bar bälten om livet och hade graciösa turbaner. De var alla lika officerare, som Babels söner med Kaldeen som hemland. 16 Hon åtrådde männen när hon såg dem och sände bud till dem i Kaldeen. 17 Babels söner kom då till henne för älskog och orenade henne med sin otukt. Efter att hon orenats av dem vände hon sig äcklad ifrån dem. 18 När Oholiba så öppet horade och klädde av sig naken, vände jag mig äcklad ifrån henne, liksom jag hade vänt mig ifrån hennes syster. 19 Men hon bara fortsatte att hora. Hon tänkte på sin ungdoms dagar när hon horade i Egypten, 20 hur hon åtrådde sina älskare där, med kön som åsnor och säd som hingstar. 21 Du längtade åter efter din ungdoms skamlöshet när egyptierna smekte dina bröst eftersom du hade så ungdomliga bröst.

22 Därför, Oholiba, säger Herren Jahve: Lyssna! Jag ska hetsa dina älskare mot dig, dem som du äcklad vänt dig ifrån. Jag ska sända dem mot dig från alla sidor: 23 Babels söner och alla kaldeer, folk från Pekod, Shoa, Koa och alla Assurs söner med dem. De är alla attraktiva unga män, ståthållare och furstar, officerare och ryktbara män, alla ryttare till häst. 24 De ska anfalla dig med krigsvapen, krigsvagnar och med en stor armé. Med skärmar, sköldar och hjälmar ska de anfalla dig från alla håll. Jag ska överlämna domen åt dem, och de ska döma dig efter sina lagar. 25 Jag ska rikta min svartsjuka mot dig så att de i raseri far fram mot dig. De ska skära av dig näsa och öron, och resten av dig ska falla för svärd. De ska gripa dina söner och döttrar, och resten av dig ska slukas av eld. 26 De ska slita av dig kläderna och ta dina ljuvliga smycken. 27 Så ska jag göra slut på din skamlöshet och otukt som du började med i Egypten. Du ska inte mer se till dem och inte mer tänka på Egypten.

28 För så säger Herren Jahve: Lyssna! Jag ska överlämna dig åt dem du hatar och som du äcklad vänt dig ifrån. 29 Med hat ska de ta itu med dig och beröva dig allt du arbetat för. De ska lämna dig naken och avklädd så att ditt horiska sköte blir synligt, och även ditt skamlösa horande. 30 Detta ska ske med dig eftersom du horande löpt efter folkslag och orenat dig med deras avgudar. 31 Du har gått i din systers fotspår. Därför sätter jag hennes bägare i din hand.

32 Så säger Herren Jahve:

Du ska dricka din systers bägare

som är djup och vid.

Du ska skrattas åt och föraktas.

Den rymmer mycket.

33 Du ska bli helt berusad och bedrövad

av fasans och förödelsens bägare,

din syster Samarias bägare. 

34 Du ska dricka den till sista droppen

och slicka dess skärvor.

Dina bröst ska du sarga.

För jag har talat, säger Herren Jahve.

35 Därför säger Herren Jahve: Efter­som du glömt mig och kastat mig bakom din rygg, får du också ta konsekvenserna av ditt skamlösa horande.

36 Herren sa till mig: Människo­son, vill du döma Ohola och Oho­liba? Berätta då för dem om deras vidrigheter. 37 För de har begått äktenskapsbrott, och deras händer är blodbefläckade. De har begått äktenskapsbrott med sina avgudar. Och sönerna som de födde åt mig offrade de i elden som mat åt avgudarna. 38 Dessutom gjorde de mig detta: De orenade min helgedom samma dag, och vanhelgade mina sabbater. 39 Samma dag som de slaktade sina barn åt avgudarna gick de in i min helgedom och vanhelgade den. Sådant gjorde de i mitt hus! 40 De sände också bud efter män fjärran ifrån. Bud­bärare sändes till dem och de kom. Du badade, sminkade dina ögon och prydde dig med smycken. Allt för dem. 41 Du satte dig på en lyxig bädd med ett dukat bord framför, där du hade ställt min rökelse och olja. 42 Där­inne hördes sorglöst sorl. Och förutom skaran av män därinne hämtades också suputer från öknen. Dessa satte arm­band på kvinnor och vackra kronor på deras huvuden.

43 Då sa jag: Hon är utsliten av sina äktenskapsbrott. Ska de nu nyttja henne som hora, just henne? 44 Men de gick in till henne så som gick de till en hora. De låg med Ohola och Oholiba, de skamlösa kvinnorna. 45 Men rättfärdiga män ska döma dem enligt lagen för äktenskapsbrytare och mördare. För de har brutit sina äktenskap och de har blod på händerna.

46 Så säger Herren Jahve: Kalla samman en folksamling mot dem och överlämna dem åt skräck och plundring. 47 Folksamlingen ska stena dem och hugga ner dem med svärd. De ska dräpa deras söner och döttrar och bränna ner deras hus. 48 Så ska jag göra slut på skamlösheten i landet. Alla kvinnor ska varnas för att leva så skamlöst som ni. 49 De ska ge er för er skamlöshet, och ni får ta konsekvenserna för synderna med era avgudar. Och då ska ni förstå att jag är Herren Jahve.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt