HESEKIEL

KAPITEL 22

Israels synder

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Män­niskoson, vill du döma? Vill du döma blodstaden? Låt henne då få vetskap om alla sina vidrigheter! 3 Säg: Så säger Herren Jahve: O stad, du som spiller dina invånares blod. Din stund måste komma. Och du gör avgudar så att du orenas. 4 Med dina blodsdåd har du dragit skuld över dig, och med avgudarna du gjort har du blivit oren. Du har påskyndat dina dagars slut och nått dina års ände. Därför har jag sett till att du hånas av folken och blivit till åtlöje för alla länder. 5 De som är nära och de i fjärran ska håna dig, du vars namn är smädat, du som är helt förvirrad.

6 Lyssna! Alla Israels furstar har använt sin makt för blodsdåd. 7 Hos dig skymfas far och mor, invandrare bland dig förtrycks, och faderlösa och änkor behandlas illa. 8 Du föraktar mina heliga ting, och vanhelgar mina sabbater. 9 Du har män hos dig som förtalar och orsakar blodsdåd. Och på bergen håller folk offermåltider och uppträder oanständigt helt öppet. 10 Hos dig ligger män med sin fars hustru, och män tvingar sig på kvinnor som är orena av sin blödning. 11 En man begår vidrigheter med sin nästas hustru, andra orenar sin svärdotter, andra tvingar sig på sin syster, sin fars dotter. 12 Hos dig tar de mutor för blodsdåd. Du ockrar och tar oskälig ränta och utarmar din nästa genom utpressning. Och du glömmer mig, säger Herren Jahve.

13 Men lyssna, jag slår ihop mina händer i vrede över dina oärliga vinster och dina blodsdåd. 14 Kan du hålla stånd och vara stark i de dagar då jag griper in mot dig? Jag, Jahve, har talat och jag ska gå till handling. 15 Jag ska skingra dig bland folken och sprida ut dig i länderna. Jag ska avlägsna all din orenhet. 16 Du ska bli vanärad inför folkens åsyn. Och då ska du förstå att jag är Jahve.”

17 Herrens ord kom till mig: 18 ”Män­niskoson, Israels hus har för mig blivit slagg. Alla är som koppar, tenn, järn och bly i en smältugn. De har blivit silverslagg. 19 Därför säger Herren Jahve: Eftersom ni alla blivit slagg ska jag samla er mitt i Jerusalem. 20 Folk samlar silver, koppar, järn, bly och tenn i en smältugn och blåser under elden för att smälta det. På samma sätt ska jag i vrede och raseri samla er och lägga er i ugnen och smälta er. 21 Jag ska samla er och blåsa min vredes eld under er, och ni ska smälta i staden. 22 Som silver smälts i ugnen så ska ni smältas i staden. Och ni ska då förstå att jag, Jahve, öser min vrede över er.”

23 Herrens ord kom till mig: 24 ”Män­niskoson, säg till henne: Du är ett land som inte renats eller fått regn på vredens dag. 25 Hennes profeter har gaddat ihop sig och är som rytande, rovgiriga lejon. De slukar människor, stjäl gods och dyrbarheter och gör många till änkor i landet. 26 Hennes präster kränker min lag. De vanhelgar mina heliga ting. De gör ingen åtskillnad mellan heligt och oheligt. De undervisar inte om skillnaden mellan rent och orent. De blundar för mina sabbater. Jag är vanhelgad mitt ibland dem.

27 Hennes furstar därinne är som rovgiriga vargar. De utgjuter blod och förstör liv för att skaffa sig oärlig vinst. 28 Hennes profeter vitkalkar åt dem med sina falska syner och spådomslögner, och säger: ’Så säger Herren Jahve,’ fastän Herren inte har talat. 29 Folket i landet utpressar och rånar. De behandlar illa den nödställde och utsatte, och förtrycker invandraren som nekas rättvisa. 30 Jag sökte bland dem efter en man som kunde bygga upp muren och ställa sig i gapet inför mig för landets bästa så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. 31 Därför öser jag min ilska över dem och slukar dem med min vredes eld. De ska få möta konsekvenserna för vad de gjort, säger Herren Jahve.”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt