HESEKIEL

KAPITEL 19

Sorgesång

1 Stäm upp en sorgesång över Israels furstar:

2 Vad var din mor?

En lejoninna bland lejon!

Bland unglejon fostrade hon sina små.

3 Hon födde upp en av sina små

som blev ett unglejon.

Han lärde sig ta rov

och blev en människoätare.

4 När folken fick höra om honom

blev han fångad i deras grop.

Han fördes med krokar till Egypten.

5 Lejoninnan såg att hon väntat förgäves,

att hennes hopp var ute.

Då tog hon en annan av sina små

och fostrade honom till ett unglejon.

6 Han gick omkring bland lejonen som ett unglejon.

Han lärde sig ta rov

och blev en människoätare.

7 Han övermannade deras änkor

och ödelade deras städer.

Landet tömdes på allt

vid hans rytande vrål.

8 Då drog folken upp mot honom

från provinserna runt om.

De spred ut sitt nät över honom,

och han fångades i deras grop.

9 Med krokar satte de honom i en bur

och förde honom till Babels kung.

De satte honom i en fästning,

så att han inte skulle höras mer 

på Israels berg.

10 Din mor var som en vinstock i ditt blod,

planterad vid vatten.

Genom riklig bevattning 

var den fruktbar och rik på skott.

11 Dess starka grenar blev härskares spiror.

Den växte sig högt bland skyarna

med sitt lövverk.

Den var reslig och iögonfallande 

med sina täta rankor.

12 Men vinstocken blev uppryckt i vrede

och kastad till marken.

Östanvinden torkade ut frukten.

De starka grenarna knäcktes och vissnade.

Eld förtärde dem.

13 Nu är den planterad i öknen,

i ett torrt och törstigt land.

14 Eld gick ut från dess yppersta gren

och förtärde frukten.

Ingen stark gren finns kvar,

ingen härskarspira.

Detta är en sorgesång, att användas som sorgesång.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt