HESEKIEL

KAPITEL 18

Personligt ansvar för synd

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Hur kan ni använda detta ordspråk om Israels land: ’Fäderna äter sura druvor, och barnens tänder blir dåliga.’ 3 Så sant jag lever, säger Herren Jahve, ni får aldrig mer använda detta ordspråk i Israel. 4 Lyssna! Alla själar tillhör mig, faderns såväl som sonens. De är mina. Den själ som syndar ska dö.

5 Om en man är rättfärdig och lever rätt och riktigt: 6 inte håller offermåltid på bergen, inte ser till Israels hus avgudar, inte orenar sin nästas hustru, inte närmar sig en kvinna som har sin månadsblödning, 7 inte behandlar någon illa utan återlämnar den skuldsattes pant, inte stjäl från någon utan ger den hungrige bröd och klär den nakne, 8 inte ockrar eller tar oskälig ränta utan avhåller sig från orätt och fäller rättvisa domar mellan människor, 9 och om han lever efter mina stadgar och troget håller mina föreskrifter, då är han rättfärdig och ska sannerligen få leva, säger Herren Jahve.

10 Men om han får en våldsam son som mördar, eller gör något av detta mot en broder 11 som fadern själv inte gjorde: håller offermåltid på bergen, orenar sin nästas hustru, 12 behandlar illa den behövande och den fattige, stjäl, inte återlämnar pant, ser till avgudar, beter sig vidrigt, 13 ockrar och tar oskälig ränta – skulle han få leva? Han ska inte få leva! Han har gjort allt detta vidriga och ska sannerligen dö. Han bär ansvaret för sin egen död.

14 Men om han i sin tur får en son som ser alla synder hans far begår, betraktar dem men begår dem inte själv: 15 han håller inte offermåltid på bergen, ser inte till Israels hus avgudar, orenar inte sin nästas hustru, 16 behandlar inte någon illa, kräver inte pant, stjäl inte utan ger den hungrige bröd och klär den nakne, 17 trakasserar inte den behövande, ockrar inte och tar inte oskälig ränta utan åtlyder mina föreskrifter och vandrar efter mina stadgar – då ska han inte dö genom sin fars skuld. Han ska sannerligen få leva. 18 Hans far däremot som våldsamt förtryckte och stal från sin broder och betedde sig illa bland sina släktingar, lyssna, han ska dö i sin skuld.

19 Ni frågar: ’Varför ska inte sonen bära sin fars skuld?’ Därför att sonen handlat rätt och rättfärdigt, och hållit alla mina stadgar och följt dem. Han ska sannerligen få leva. 20 Den själ som syndar ska dö. En son ska inte bära sin fars skuld. En far ska inte bära sin sons skuld. Den rättfärdiges rättfärdighet ska vara över honom. Den ondes ondska ska vara över honom.

21 Men om den onde vänder om från alla synder han begått och håller alla mina stadgar och handlar rätt och rättfärdigt, då ska han sannerligen leva och inte dö. 22 Varje överträdelse han begått ska vara glömd. Genom sina rättfärdiga gärningar ska han få leva. 23 Har jag någon glädje i den ondes död? säger Herren Jahve. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.

24 Men när en rättfärdig vänder om från sin rättfärdighet och handlar orätt och lever lika vidrigt som den onde, skulle han då få leva? Alla de rättfärdiga gärningar han gjort ska då vara bortglömt. För all sin trolöshet och för de synder han begått ska han dö.

25 Ändå säger ni: ’Herren handlar inte rättvist.’ Lyssna nu, ni av Israels hus: Handlar inte jag rättvist? Är det inte ni som beter er orättvist? 26 När en rättfärdig vänder om från sin rättfärdighet och lever orättfärdigt, ska han dö på grund av det. Genom sin orättfärdighet ska han dö. 27 Men när en ond vänder om från sin ondska och lever rätt och rättfärdigt, ska han bevara livet. 28 Eftersom han kom till insikt och vände om från alla överträdelser han begått, ska han sannerligen leva och inte dö. 29 Ändå säger Israels hus: ’Herren handlar inte rättvist.’ Handlar inte jag rättvist, ni av Israels hus? Är det inte ni som beter er orättvist?

30 Därför ska jag döma er, var och en för det han har gjort, ni av Israels hus, säger Herren Jahve. Vänd om på allvar från alla era överträdelser, så att skulden inte fäller er. 31 Kasta ifrån er alla överträdelser genom vilka ni har syndat. Gör er ett nytt hjärta och en ny ande. Varför vill ni dö, ni av Israels hus? 32 Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren Jahve. Så vänd om och ni får leva!”

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt