HESEKIEL

KAPITEL 15

Jerusalem, en värdelös vinstock

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, vad gör vinstocken olik alla andra träd, vinrankan bland skogens träd? 3 Tas trä från den för att tillverka något? Görs en knagg av den för att hänga upp något? 4 Lyssna, den ges till mat åt elden. När elden förtärt bägge ändar och mitten blivit svedd, duger den då till något? 5 När den var oskadd var den oanvändbar. Än mindre kan den användas till något när elden förtärt och bränt den!

6 Därför säger Herren Jahve: Som jag gör med vinstocken bland skogens träd, när jag ger den till föda åt elden, så gör jag med Jerusalems invånare. 7 Jag vänder mitt ansikte emot dem. De kom ut ur elden, men elden ska ändå förtära dem. Ni ska förstå att jag är Jahve när jag vänder mitt ansikte emot dem. 8 Jag gör landet öde eftersom de handlat trolöst, säger Herren Jahve.”

Nästa

Föregående

15:1. vinstocken. Jfr Jes 5:1-7, Jer 2:21, Ps 80:9-17, Hos 10:1. Jesus Kristus är den sanna vinstocken, Joh 15:1-8.

© Ragnar Blomfelt