HESEKIEL

KAPITEL 13

Fördömelse över falska profeter

1 Herrens ord kom till mig: 2 ”Människoson, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör Herrens ord! 3 Så säger Herren Jahve: Fördömelse över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha sett något! 4 Som schakaler bland ruiner är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte ställt er i bräscherna eller byggt upp muren runt Israels hus, så att det kan hålla stånd i striden på Herrens dag. 6 Deras syner är tomhet och deras spådomar falska. De säger: ’Så säger Herren’, fastän Herren inte sänt dem. Ändå hoppas de att deras ord ska uppfyllas. 7 Är det inte tomma syner ni ser och falska spådomar ni uttalar när ni säger: ’Så säger Herren’, fastän jag inte har talat?

8 Därför säger Herren Jahve: Efter­som ni talar tomhet och ser falska syner är jag emot er, säger Herren Jahve. 9 Min hand ska drabba profeterna som ser tomma syner och spår falskt. De ska inte få tillhöra mitt folks församling, inte upptas i förteckningen över Israels hus och inte få komma till Israels land. Ni ska då förstå att jag är Herren Jahve. 10 De vilseleder mitt folk och säger: ’Allt är väl’, fastän allt inte är väl. När någon bygger en mur då vitkalkar de den. 11 Säg därför till dessa vitkalkare att muren ska falla. Ett slagregn ska komma, och ni hagelstenar ska falla, och en stormvind ska bryta lös! 12 Och lyssna! När muren fallit ska folk fråga er: ’Var är nu vitkalkningen som ni strök på?’

13 Därför säger Herren Jahve: Jag ska i min vrede lösgöra en stormvind. I min ilska ska ett slagregn falla. I min vrede ska hagelstenar ödelägga. 14 Jag ska riva er vitkalkade mur och jämna den med marken så att grunden blottas. När den faller ska ni gå under därinne. Och ni ska förstå att jag är Jahve. 15 Jag ska tömma min vrede över muren och dem som vitkalkat den. Sedan ska jag säga till er: Muren är borta och likaså de som vitkalkade den, 16 Israels profeter, som ­profeterade om Jeru­salem och såg syner om att allt var väl, fastän allt inte var väl, säger Herren Jahve.

17 Och du, människoson, konfrontera de kvinnor bland ditt folk som profeterar efter sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg: 18 Så säger Herren Jahve: Fördömelse över kvinnor som syr band för alla handleder och gör slöjor i alla storlekar för att fånga själar! Ska ni fånga mitt folks själar men behålla er själva vid liv! 19 Ni kvinnor vanhelgar mig bland mitt folk för en handfull korn och några brödbitar. Ni dödar ju själar som inte ska dö och låter själar leva som inte ska leva! Detta genom att ljuga för mitt folk, som gärna lyssnar på lögn.

20 Därför säger Herren Jahve: Lyssna! Jag är emot era band som ni fångar själar med som fåglar. Jag ska slita dem från era armar. Och jag ska befria de själar som ni fångat som fåglar. 21 Jag ska även slita sönder era slöjor och befria mitt folk ur er hand. De ska inte mer vara ert byte. Ni ska då förstå att jag är Jahve. 22 Genom lögner bedrövar ni den rättfärdige, som jag inte vill något illa. Och ni uppmuntrar den som är ond så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. 23 Därför ska ni inte mer se tomma syner och utöva spådomar. Jag ska befria mitt folk ur er hand. Då ska ni förstå att jag är Jahve.”

Nästa

Föregående

13:10 (16). Allt är väl. Ett kännetecken för falska profeter är att de undviker tala om synd och dom och istället medvetet eller omedvetet invaggar syndare i falsk trygghet. Jfr Jer 6:14, 8:11, 14:13, 23:17, Mika 3:5.

13:18. band … slöjor. Handlar sannolikt om någon slags ockult magi som kvinnorna utövade.

© Ragnar Blomfelt