HESEKIEL

KAPITEL 11

Dom och tröst

1 Anden lyfte mig sedan och förde mig till östra porten av Herrens hus, den mot öster. Och se, vid ingången till porten var tjugofem män. Bland dem såg jag Jaasanja, Asurs son, och Pelatja, Benajas son, ledare bland folket. 2 Herren sa: ”Människoson, det är dessa män som tänker ut ondska och ger onda råd här i staden. 3 De säger: ’Nu är inte tid för husbyggande. Här är grytan och vi är köttet.’ 4 Profetera därför mot dem, människoson, profetera!”

5 Då föll Herrens Ande över mig, och han sa till mig: ”Säg, så säger Herren: Så tänker ni, Israels hus, för jag känner ert innersta. 6 Ni har dräpt så många här i staden att ni fyllt gatorna med lik. 7 Därför säger Herren Jahve: De lik ni lagt i staden är köttet, och staden är grytan. Men er ska jag föra bort därifrån. 8 Ni fruktar svärdet, och svärdet ska jag sända över er, säger Herren Jahve. 9 Jag ska föra er bort härifrån och överlämna er i främlingars hand, och verkställa domar över er. 10 Ni ska falla för svärdet. Jag ska döma er vid Israels gräns. Ni ska då förstå att jag är Jahve. 11 Staden ska inte vara en gryta för er, och ni ska inte vara köttet i den. Jag ska döma er vid Israels gräns. 12 Ni ska förstå att jag är Jahve och att ni inte har följt mina stadgar och levt efter mina bud. Istället har ni levt efter lagarna hos de omgivande folken.”

13 Medan jag profeterade dog Pelatja, Benajas son. Då föll jag ner på mitt ansikte och ropade högt: ”O, Herre Jahve! Ska du göra helt slut på återstoden av Israel?”

14 Herrens ord kom till mig: 15 ”Människoson, det är verkligen till dina bröder och till dina nära släktingar och till hela Israels hus som Jerusalems invånare säger: ’Håll er borta från Jahve! Det är vi som fått landet till egendom.’ 16 Säg därför: Så säger Herren Jahve: Fastän jag förde dem långt bort bland folken och spred ut dem i främmande länder, så blev jag under en tid en helgedom för dem i länderna dit de kom. 17 Därför ska du säga: Så säger Herren Jahve: Jag ska församla er från folken och länderna dit ni skingrats, och ge er Israels land. 18 När de återvänt dit ska de avlägsna alla avskyvärda avgudar och allt vidrigt där. 19 Jag ska ge dem ett odelat hjärta och lägga en ny ande inom dem. Jag ska ta bort stenhjärtat ur deras kropp och ge dem ett kötthjärta. 20 Detta för att de ska vandra efter mina stadgar och lyda och följa mina bud. De ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud. 21 Men vad avser dem som trånar efter och följer hjärtats vidrigheter och avskyvärdheter, så ser jag till att deras handlingar drabbar deras huvuden, säger Herren Jahve.”

Herrens härlighet lämnar Jerusalem

22 Då lyfte keruberna vingarna och hjulen följde med. Och härligheten från Israels Gud var över dem. 23 Her­rens härlighet höjde sig och lämnade staden och stannade på berget öster om staden.

24 Anden lyfte mig upp och förde mig till de bortförda i Kaldeen, i en syn från Guds Ande. Sedan försvann synen från mig. 25 Och jag talade till de bortförda alla de ord som Herren hade visat mig.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt