HESEKIEL

KAPITEL 1

Hesekiel kallas till profet

1 Det var i det trettionde året, på femte dagen i fjärde månaden. Jag var bland de bortförda vid floden Kebar. Då öppnades himlen och jag såg syner från Gud.

2 Det var den femte dagen i månaden under det femte året efter att kung Jojakin bortförts i fångenskap. 3 Då kom Herrens ord till prästen Hesekiel, Busis son, i Kaldeen vid floden Kebar. Där kom Herrens hand över honom.

Hesekiel får se Guds härlighet

4 Jag tittade och såg en stormvind komma från norr, ett stort eldsflammande moln som omgavs av ljus. I skenets mitt syntes något som liknade glänsande metall. 5 Mitt i elden syntes något som liknade fyra levande varelser. De såg ut att likna människor. 6 Varje varelse hade fyra ansikten och fyra vingar. 7 Deras ben var raka, deras fötter liknade kalvfötter, och de glänste som blank koppar. 8 De hade människohänder under vingarna åt fyra håll. De fyra hade ansikten och vingar. 9 Deras vingar rörde vid varandra. Varelserna gick alltid rakt fram utan att vända sig om. 10 Deras ansikten liknade människoansikten. De fyra hade lejonansikten till höger, tjur­ansikten till vänster, och alla fyra hade också örnansikten. 11 Sådana var deras ansikten.

Deras vingar var utbredda upptill. Varje varelse hade två vingar som vidrörde de andras och två som täckte deras kroppar. 12 De gick rakt fram. De gick dit Anden ville gå, och utan att vända sig om. 13 Till utseendet liknade varelserna glödande kol, och det var likt brinnande facklor som rörde sig fram och tillbaka mellan varelserna. Elden strålade och blixtar for ut ur elden. 14 Varelserna rörde sig fram och tillbaka snabbt som blixtar.

15 Medan jag betraktade dem såg jag ett hjul på marken bredvid varje varelse med de fyra ansiktena. 16 Hjulen såg ut att vara gjorda av något som liknade krysolit, och alla fyra var likadana. Ett hjul verkade vara inuti ett annat hjul. 17 De kunde röra sig åt alla fyra hållen utan att vända sig. 18 Hjulringarna var höga och skrämmande, och det var fullt med ögon runt om på alla fyra hjulringarna. 19 När varelserna rörde sig, rörde sig hjulen bredvid dem. Och när de lyfte från marken, lyfte sig också hjulen. 20 De gick dit Anden ville gå. Och hjulen lyfte sig med dem eftersom varelsernas ande var i hjulen. 21 När varelserna rörde sig, rörde sig hjulen. När de stod stilla, stod hjulen stilla. När de lyfte från marken lyfte också hjulen eftersom varelsernas ande var i hjulen.

22 Över varelsernas huvuden var något som liknade ett himlavalv, likt bländande kristallglans, utspänt över deras huvuden. 23 Under valvet var deras vingar utbredda mot varandra. Varje varelse hade två vingar som täckte ena sidan av kroppen och två som täckte andra sidan.

24 När de rörde sig lät ljudet av deras vingar som bruset av väldiga vattenmassor. Det lät som den Allsmäktiges röst. Det lät som dånet från en armé. När de stannade höll de sina vingar sänkta. 25 Och en röst hördes från himlavalvet över deras huvuden. När de stannade höll de sina vingar sänkta.

26 Ovanför valvet över deras huvuden var något som liknade en tron gjord av safirsten. Högt uppe på tronen var något som verkade ha mänsklig gestalt. 27 Från det som verkade vara hans höfter och uppåt, såg jag något som liknade glänsande metall, och runt om något som liknade eld. Från höfterna och neråt såg jag något som liknade eld. Han omgavs av ett ljussken. 28 Ljusskenet omkring honom var som regnbågen i skyn en regnvädersdag.

Sådan var synen som liknade Herrens härlighet. När jag såg den föll jag ner på mitt ansikte. Och jag hörde rösten av någon som talade.

Nästa

1:1. i det trettionde året. Sannolikt avses Hesekiels ålder. Kebar. Biflod till Eufrat vid Babel.

1:2. År 593 f. Kr.

© Ragnar Blomfelt