KAPITEL 2

1 Detta hände på tjugofjärde dagen i sjätte månaden av kung Dareios andra regeringsår.

Det nya templet

2 På tjugoförsta dagen i sjunde månaden kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 3 Säg till ståthållaren i Juda, Serubbabel, Shealtiels son, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till återstoden av folket:

4 Finns någon kvar bland er

som såg detta hus i dess forna härlighet?

Och vad ser ni nu?

Ser det inte ut som ingenting?

5 Men var nu driftig, Serubbabel, säger Herren,

var driftig, du överstepräst Josua, Josadaks son,

var driftiga, allt folk i landet, säger Herren.

Arbeta, för jag är med er,

säger härskarornas Herre.

6 Det löftet gav jag er

när ni drog ut från Egypten.

Och min Ande är ibland er.

Var inte rädda!

7 Så säger härskarornas Herre:

Alldeles snart ska jag åter

skaka himlen och jorden,

havet och det torra.

8 Jag ska skaka om alla folkslag.

Och alla folkens skatter ska komma hit.

Jag ska fylla detta hus med härlighet,

säger härskarornas Herre.

9 Silvret och guldet tillhör mig,

säger härskarornas Herre.

10 Den kommande härligheten hos detta hus

ska bli större än den förra,

säger härskarornas Herre.

Jag ska skänka fred på denna plats,

säger härskarornas Herre.

Ny välsignelse

11 På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggaj:

12 Så säger härskarornas Herre: Fråga prästerna vad lagen säger: 13 ”Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och fliken kommer vid bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir det då heligt?” Prästerna svarade: ”Nej.” 14 Sedan frågade Haggaj: ”Om någon som blivit oren genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent?” Prästerna svarade: ”Ja, det blir orent.” 15 Då sa Haggaj:

”Så är det med detta land och folk

inför mitt ansikte, säger Herren.

Och så är det med allt

de gör med händerna:

Allt de offrar där är orent.

16 Observera nu det som sker

från och med i dag!

Innan sten lades på sten

till Herrens tempel, hur var det då?

17 Kom någon till en sädeshög

som skulle ge tjugo mått

gav den bara tio.

Kom någon till vinpressen

för att ösa femtio kärl

gav den bara tjugo.

18 Allt arbete med era händer 

slog jag med sot, rost och hagel.

Ändå vände ni er inte till mig,

säger Herren.

19 Observera det som sker

från och med i dag,

från den tjugofjärde dagen i nionde månaden,

från dagen då grunden lades

till Herrens tempel. Betänk!

20 Finns säd kvar i kornboden?

Vinstocken, fikonträdet,

granatträdet och olivträdet

är ännu utan frukt.

Men från denna dag ska jag välsigna.”

Serubbabel, Herrens tjänare

21 Herrens ord kom för andra gången till Haggaj på tjugofjärde dagen i månaden: 22 Säg till Serubbabel, Judas ståthållare:

Jag ska skaka universum.

23 Jag ska störta kungatroner

och slå ner främmande rikens makt.

Jag ska välta vagnar och manskap.

Hästar och ryttare ska falla,

den ene för den andres svärd.

24 Den dagen, säger härskarornas Herre, ska jag ta dig, min tjänare Serubbabel, Shealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. För jag har utvalt dig, säger härskarornas Herre.

Sakarja

Föregående

© Ragnar Blomfelt