HAGGAJ

KAPITEL 2

Det nya templet

2 På tjugoförsta dagen i sjunde månaden kom Herrens ord genom profeten Haggaj: 3 Säg till Serubbabel, Shealtiels son, ståthållaren i Juda, och till översteprästen Josua, Josadaks son, och till återstoden av folket: 4 Finns någon kvar bland er som såg detta hus i dess forna härlighet? Och vad ser ni nu? Ser det inte ut som ingenting? 5 Men var nu driftig, Serubbabel, säger Herren, var driftig, du överstepräst Josua, Josadaks son, var driftiga, allt folk i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger härskarornas Herre. 6 Det löftet gav jag er när ni drog ut från Egypten. Och min Ande är ibland er. Var inte rädda! 7 Så säger härskarornas Herre: Ännu en liten tid och jag ska skaka universum, samt havet och det torra landet. 8 Jag ska skaka om alla folkslag. Och de ska komma med folkens alla skatter. Jag ska fylla detta hus med härlighet, säger härskarornas Herre. 9 Silvret och guldet tillhör mig, säger härskarornas Herre. 10 Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger härskarornas Herre. Jag ska skänka fred på denna plats, säger härskarornas Herre.

Ny välsignelse

11 På tjugofjärde dagen i nionde månaden av Dareios andra regeringsår kom Herrens ord till profeten Haggaj: 12 Så säger härskarornas Herre: Fråga prästerna vad lagen säger: 13 ”Om någon bär heligt kött i sin mantelflik och fliken kommer vid bröd, kokt mat, vin, olja eller annan mat, blir det då heligt?” Prästerna svarade: ”Nej.” 14 Sedan frågade Haggaj: ”Om någon som blivit oren genom en död kommer vid något av allt detta, blir det då orent?” Prästerna svarade: ”Ja, det blir orent.” 15 Då sa Haggaj: ”Så är det med detta land och folk inför mitt ansikte, säger Herren. Och så är det med allt de gör med händerna: Allt de offrar där är orent. 16 Observera nu det som sker från och med i dag! Innan sten lades på sten till Herrens tempel, hur var det då? 17 Kom någon till en sädeshög som skulle ge tjugo mått gav den bara tio. Kom någon till vinpressen för att ösa femtio kärl gav den bara tjugo. 18 Allt arbete med era händer slog jag med sot, rost och hagel. Ändå vände ni er inte till mig, säger Herren. 19 Observera det som sker från och med i dag, från den tjugofjärde dagen i nionde månaden, från dagen då grunden lades till Herrens tempel. Betänk! 20 Finns säd kvar i kornboden? Och vinstocken, fikonträdet, granatäppelträdet och olivträdet är ännu utan frukt. Men från denna dag ska jag välsigna.”

Serubbabel, Herrens tjänare

21 Herrens ord kom för andra gången till Haggaj på tjugofjärde dagen i månaden: 22 Säg till Serubbabel, Judas ståthållare: Jag ska skaka universum. 23 Jag ska störta kungatroner och slå ner främmande rikens makt. Jag ska välta vagnar och manskap. Hästar och ryttare ska falla, den ene för den andres svärd. 24 Den dagen, säger härskarornas Herre, ska jag ta dig, min tjänare Serubbabel, Shealtiels son, säger Herren, och göra dig till en signetring. För jag har utvalt dig, säger härskarornas Herre.

Sakarja

Föregående

2:7. Alluderas till i Hebr 12:26.

2:24. Versen har en profetisk/messiansk tillämpning.

© Ragnar Blomfelt