HABACKUK

KAPITEL 2

1 ”Jag ska stå på min vaktpost

och ställa mig i tornet.

Jag vill spana och se

vad han ska säga till mig,

och veta vilket svar jag ska ge

när jag klandras.”

Herrens svar

2 Herren svarade mig:

”Skriv ner synen tydligt på tavlor

så att den blir lättläst.

3 För synen väntar 

på sin bestämda tid.

Den vittnar om slutet 

och är inte falsk.

Om den dröjer så invänta den,

för den kommer och uteblir ej!

4 Se, i honom är en arrogant

och oärlig själ.

Men den rättfärdige ska leva av sin tro.

5 Ja, vinet bedrar

denne högmodige och rastlöse man.

Han är lika hungrig som dödsriket,

omättlig som döden.

Han samlar alla folk hos sig,

drar till sig alla folkslag.”

Fördömelse över kaldeerna

6 Ska inte alla folk stämma upp

ordstäv om honom,

och smädesånger och gåtor,

och säga:

”Fördömelse över dig som samlar

på andras tillhörigheter 

och tynger dig med pantsatt gods!

För hur länge?”

7 Ska inte dina fordringsägare

plötsligt resa sig?

Ska inte de vakna 

som får dig att skälva?

Då blir du deras byte.

8 Då du har plundrat många folk

ska de kvarvarande folken plundra dig.

För du utgöt människoblod

och brukade våld 

mot länder och städer

och alla boende där.

9 Fördömelse över den 

som ordnar oärlig vinst åt sitt hus

för att bygga sitt näste högt

och rädda sig undan ofärdens våld!

10 Till vanära för ditt hus 

har du planlagt förintelse

av många folk

och därmed syndat mot din själ.

11 För murens stenar ska ropa

och bjälkarna i trävirket ska svara.

12 Fördömelse över den 

som bygger en stad med blod

och grundlägger den med orätt!

13 Lyssna! Kommer det inte

från härskarornas Herre

att folken arbetar

för det som bränns upp

och tröttar ut sig för tomhet?

14 Jorden ska fyllas med kunskap

om Herrens härlighet,

så som vattnet täcker havet.

15 Fördömelse över dig 

som ger dina grannar att dricka

och blandar i ditt berusande gift

för att få se deras kön.

16 Du ska fyllas med vanära

istället för ära.

Så drick även du och visa din förhud!

Bägaren i Herrens högra hand

ska vändas mot dig,

vanära ska täcka din ära.

17 Våldet mot Libanon

ska komma över dig, 

likaså illdåden mot dess djur

som skrämde dem.

För du utgöt människoblod

och brukade våld 

mot länder och städer

och alla boende där.

18 Vad hjälper en avgudabild

som en hantverkare har snidat,

en gjuten gudabild som förmedlar lögn?

Hantverkaren förlitar på sitt eget verk

och tillverkar stumma avgudar.

19 Fördömelse över den 

som säger till träbiten: ”Vakna!”

och till en stum sten: ”Res dig!”

Kan den vägleda dig?

Den är överdragen

med guld och silver,

men den är utan ande.

20 Men Herren är i sitt heliga tempel.

Var stilla inför honom, hela jorden!

Nästa

Föregående

2:3. Jfr Hebr 10:37.

2:4. Men den rättfärdige ska leva av sin tro. Citeras i Nya Testamentet, Rom 1:17, Gal 3:11, Hebr 10:38. 

© Ragnar Blomfelt