ESTER

KAPITEL 6

Kungen låter Haman hedra Mordokaj

1 Den natten låg kungen sömnlös. Han lät därför hämta krönikan över minnesvärda händelser. Ur den lästes för kungen. 2 Där var nedtecknat att Mordokaj rapporterat om portväktarna Bigtana och Teres, två eunucker som planerat lönnmörda kung Ahasveros. 3 Kungen frågade: ”Vilken heder och upphöjelse fick Mordokaj för detta?” De som tjänade kungen svarade: ”Han fick ingenting.” 4 ”Vem står ute på borggården?” frågade kungen. Haman hade just kommit in på den yttre borggården till kungapalatset för att be kungen att Mordokaj skulle hängas upp på den påle som han rest för honom. 5 Kungens tjänare svarade honom: ”Det är Haman som står där på borggården.” Kungen sa: ”Låt honom komma in.”

6 Så Haman kom in och kungen frågade honom: ”Vad ska göras med den man som kungen vill hedra?” Haman tänkte: ”Vem skulle kungen vilja hedra mer än mig?” 7 Haman sa till kungen: ”Till den man som kungen vill hedra 8 ska hämtas en kunglig skrud som kungen själv burit. Han ska ges en häst som kungen själv ridit på och få en kunglig krona på huvudet. 9 Låt en av kungens förnämsta furstar ta hand om skruden och hästen. Den man som kungen vill hedra ska iklädas skruden och sedan sittande på hästryggen ledas fram genom stadens torg. Och det ska utropas framför honom: Så behandlas den man som kungen vill hedra!” 10 Då sa kungen till Haman: ”Hämta omedelbart skruden och hästen som du föreslog och gör så med juden Mordokaj som sitter vid kungens port. Glöm inget av det du nämnt!” 11 Haman hämtade skruden och hästen och klädde Mordokaj i den. Han ledde Mordokajs ritt genom stadens torg och utropade framför honom: ”Så behandlas den man som kungen vill hedra!”

12 Sedan återvände Mordokaj till kungens port. Men Haman rusade snyftande hem med dolt ansikte. 13 Haman berättade för sin hustru Zeresh och alla sina vänner om allt som hänt honom. Då sa hans rådgivare och hans hustru: ”Om Mordokaj som nu håller på att få dig på fall är av judisk börd, så kommer du aldrig att vinna över honom. Han kommer att bli ditt fall.” 14 Medan de ännu talade med Haman, kom kungens eunucker för att skyndsamt hämta honom till festmåltiden som Ester ordnat.

Nästa

Föregående

© Ragnar Blomfelt